Van 1 tot 8 november 2017 vind de jaarlijkse week van de pleegzorg plaats.
Deze week is er landelijk en regionaal extra aandacht voor pleegzorg en het belang hiervan.
Horizon zet dit jaar de pleegkinderen en eigen kinderen van pleegouders extra in het zonnetje door leuke activiteiten waarover we binnenkort zullen berichten middels een brief.
Horizon zal in deze week ook door interviews en regionale en plaatselijke activiteiten aandacht geven aan pleegouders en ouders binnen pleegzorg.

Optisport
Net als vorig jaar heeft Optisport alle pleegzorgorganisaties de mogelijkheid geboden om pleeggezinnen een voucher aan te bieden, waarop gratis kan worden gezwommen bij een Optisport bad bij u in de buurt, tijdens de week van de pleegzorg. Hierover heeft u een mailing van ons ontvangen.
Aanmelden kan nog tot 25 september via het volgende emailadres; marjan.linde@horizon.eu
Vermeld uw naam, aantal gezinsleden en uw woonplaats in de mail.