BELANGRIJK!!

Betreft: PLEEGZORG DECLARATIES

Geachte pleegouder(s),

Het einde van het jaar nadert, dat betekent dat wij binnenkort het boekjaar 2017 moeten afsluiten in onze administratie.

Voor de jaarafsluiting dienen alle pleegzorg declaraties van 2017 afgehandeld te zijn.

Dit geldt voor alle declaraties van weekend-/vakantie-/dag-pleegzorg, bijzondere kosten en reiskosten. Wij moeten ook zorgen voor een tijdige verantwoording naar de gemeenten.

Indien u over het 4e kwartaal nog declaraties in verband met weekend-/vakantie-/dag-pleegzorg wil declareren, verzoeken wij u dringend deze uiterlijk op 22 december 2017 bij uw pleegzorgbegeleider in te dienen.

Indien u over het 4e kwartaal van 2017 nog bijzondere kosten en/of reiskosten wil declareren ten behoeve van uw justitieel geplaatste pleegkind of pleegoudervoogdijkind, verzoeken wij u deze kosten ook uiterlijk op 22 december 2017 bij uw pleegzorgbegeleider in te dienen.

U dient bij uw declaraties originele facturen met betalingsbewijzen (bv. kopie bankafschrift) mee te sturen. Declaraties die te laat zijn ingediend of onvolledig zijn, kunnen wij niet in behandeling nemen.

Tot slot verzoeken wij u om de nieuwe declaratieformulieren van onze website te gebruiken.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

En wij wensen u alvast een heel fijne decembermaand!

Met vriendelijke groet,

HORIZON

Afdeling Financiën