Aandacht voor speciaal onderwijs is keihard nodig. Leerkrachten in het (voortgezet) speciaal onderwijs verdienen nog steeds minder en hebben aanzienlijk meer lesgebonden uren dan hun collega’s in het voortgezet onderwijs. Naast aandacht voor hun vak hebben ze extra oog voor de zorg die leerlingen nodig hebben.

Het samenwerkingsverband van PO-inactie, onderwijsbonden en de PO-Raad, Het PO-front, heeft code rood afgegeven in het primair onderwijs. Op 5 oktober wordt er landelijk gestaakt om een signaal af te geven waar bonden en politiek naar moeten luisteren. Omdat zij het belang zien van goed basisonderwijs.

Maar primair onderwijs is meer dan basisonderwijs. Ook speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs vallen onder primair onderwijs. Daarom steunt Horizon de landelijke staking op 5 oktober. Om passend onderwijs te blijven bieden, hebben we niet alleen nu, maar ook in de toekomst bevlogen leerkrachten nodig in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Deze week zet Horizon speciaal onderwijs extra in de schijnwerpers. Dat doen we samen met partnerorganisatie Altra en het iHUB ontwikkelplein.  Leraren in het speciaal onderwijs zijn ijzersterk. Dat willen we graag zo houden. En dat betekent: meer collega’s op de werkvloer. Een eerlijk salaris. Minder werkdruk. En een passende waardering van het beroep.

Deel je ervaring

Doe jij mee aan de staking op 5 oktober? Dan horen en zien we graag hoe jij aandacht vraagt voor jouw vakgenoten. Met deze actie geven we alle collega’s die zich iedere dag inzetten voor leerlingen op het (voortgezet) speciaal onderwijs, een gezicht. Gebruik op social media de hashtags #ikstaakmee, #ijzersterk, #soisookpo en #vsoisookpo.

Doe jij mee

Vind jij speciaal onderwijs net als wij heel belangrijk? Help ons dan om het (voortgezet) speciaal onderwijs op de agenda van de politiek te krijgen. Teken de petitie* en laat samen met ons zien waarom we niet zonder leraren in het speciaal onderwijs kunnen.

Mariëtte van Leeuwen, bestuurder onderwijs van Horizon en Altra, wil met haar blog vooral ogen openen voordat het te laat is. ‘De leerlingen die we binnen krijgen komen niet tot leren in een reguliere setting. Deze leerlingen schreeuwen om onze expertise en die wij door schaarste maar mondjesmaat kunnen bieden. De leraar in het speciaal onderwijs lijkt een uitstervend ras. Ons succes of falen en daarmee dat van onze leerlingen, valt of staat bij de inzet en betrokkenheid van onze leraren.  Alle goede voornemens van passend onderwijs ten spijt: de inzet van het speciaal onderwijs is meer nodig dan ooit.’

Hier lees je meer over de oproep van PO-front over de landelijke staking.

*Na het tekenen van de petitiepagina ontvangt u een bevestigingsmail (check ook de spambox).  Pas als u de link in de mail aangeklikt heeft, heeft u de petitie ondertekend.