Aandacht voor speciaal onderwijs is keihard nodig. Leerkrachten in het (voortgezet) speciaal onderwijs verdienen nog steeds minder en hebben aanzienlijk meer lesgebonden uren dan hun collega’s in het voortgezet onderwijs. Naast aandacht voor hun vak hebben ze extra oog voor de zorg die leerlingen nodig hebben.

Het samenwerkingsverband van PO-inactie, onderwijsbonden en de PO-Raad, Het PO-front, heeft code rood afgegeven in het primair onderwijs. Afgelopen jaar op 5 oktober werd er landelijk gestaakt om een signaal af te geven aan bonden en politiek om hen het belang van goed basisonderwijs te laten inzien.

Wat vaak wordt vergeten is dat primair onderwijs niet alleen uit basisonderwijs bestaat. Ook speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs vallen onder primair onderwijs. Met die reden steunde Horizon de landelijke staking van 5 oktober vorig jaar.  Om passend onderwijs te blijven bieden, hebben we niet alleen nu, maar ook in de toekomst bevlogen leerkrachten nodig in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Deze week zet Horizon speciaal onderwijs extra in de schijnwerpers. Dat doen we samen met partnerorganisatie Altra en het iHUB ontwikkelplein.  Leraren in het speciaal onderwijs zijn ijzersterk. Dat willen we graag zo houden. En dat betekent: meer collega’s op de werkvloer. Een eerlijk salaris. Minder werkdruk. En een passende waardering van het beroep.

 

Teken de Petitie

Vind jij speciaal onderwijs enorm belangrijk net als wij? Help ons dan om het (voortgezet) speciaal onderwijs op de agenda van de politiek te krijgen. Teken de petitie* en laat samen met ons zien waarom we niet zonder leraren in het speciaal onderwijs kunnen.

Mariëtte van Leeuwen, bestuurder onderwijs van Horizon en Altra, wil met haar blog vooral ogen openen voordat het te laat is. ‘De leerlingen die we binnen krijgen komen niet tot leren in een reguliere setting. Deze leerlingen schreeuwen om onze expertise en die wij door schaarste maar mondjesmaat kunnen bieden. De leraar in het speciaal onderwijs lijkt een uitstervend ras. Ons succes of falen en daarmee dat van onze leerlingen, valt of staat bij de inzet en betrokkenheid van onze leraren.  Alle goede voornemens van passend onderwijs ten spijt: de inzet van het speciaal onderwijs is meer nodig dan ooit.’

Hier lees je meer over de landelijke staking op de website van PO-front.

*Na het tekenen van de petitiepagina ontvangt u een bevestigingsmail (check ook de spambox).  Pas als u de link in de mail aangeklikt heeft, heeft u de petitie ondertekend.