Aanmelden bij Horizon?

Via onderstaande pagina’s kunt u de keuze maken of het gaat om een plaatsing van een jongere binnen JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) of een plaatsing binnen de open jeugdzorg van Horizon. Heeft u interesse in het pleegouderschap en wilt u meer informatie of uzelf aanmelden? Bezoek dan de pleegzorg-pagina via onderstaande link.

Contact

Neem voor aanmelding, verwijzing of plaatsing, contact op met ons op.

Residentiële jeugdzorg
Telefonisch:  088 – 996 1100
Per e-mail: instroom.jeugdzorg@horizon.eu

Pleegzorg
Telefonisch:  0172 – 448 800
Per e-mail: pleegzorg@horizon.eu