Aanmelden bij Horizon?

Via onderstaande pagina’s kunt u de keuze maken of het gaat om een plaatsing van een jongere binnen JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) of een plaatsing binnen de open jeugd- en gezinshulp van Horizon. Heeft u interesse in het pleegouderschap en wilt u meer informatie of uzelf aanmelden? Bezoek dan de pleegzorg-pagina via onderstaande link.

Aanmelding open jeugd- en gezinshulp

Bekijk het proces voor plaatsing binnen open jeugd- en gezinshulp

Aanmelding JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg)

Bekijk het proces voor plaatsing binnen JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg)

Aanmelden pleegzorg

Overweegt u pleegouderschap en wilt u meer informatie?

Aanmeldformulieren voor verwijzers

Aanmeldformulieren ZIKOS, Prisma en Gezinsbehandeling

Contact

Neem voor aanmelding, verwijzing of plaatsing contact met ons op via:

Residentiële jeugdzorg
Telefonisch: 088 – 996 1100
Per e-mail: instroom.jeugdzorg@horizon.eu

Pleegzorg
Telefonisch: 088 – 996 1700
Per e-mail: instroom.pleegzorg@horizon.eu