Hoe ziet het plaatsingsproces eruit?

 • Stap 1

  Aanmelding

  De aanmelder/verwijzer kan bellen (088 -996 1100) of mailen (instroomzorg@horizon.eu) om de aanmelding van de jongere in gang te zetten. De plaatsingsfunctionaris van Horizon neemt de aanvraag in behandeling.

 • Stap 2

  Aanmeldformulieren

  De aanmelder/verwijzer ontvangt de aanmeldformulieren van de plaatsingsfunctionaris van Horizon Jeugdzorg.

 • Stap 3

  Intakegesprek

  Er vindt een intakegesprek plaatst tussen de jongere en een medewerker van Horizon Jeugdzorg.

 • Stap 4

  Plaatsing Horizon Jeugdzorg

  Plaatsing binnen open jeugdzorg gebeurt altijd met een beschikking van de gemeente. Wanneer deze in orde is, neemt de plaatsingsfunctionaris contact op om het moment van plaatsing af te stemmen.

   

   

Contact

Voor vragen mb.t. aanmelding, verwijzing of plaatsing, kunt u contact opnemen met Horizon Onderwijs en Zorg Ondersteuning.

Telefonisch:  088 -996 1100
Per e-mail: instroomzorg@horizon.eu