Donderdagavond 1 september. Het is de zesde keer dat het expertpanel bij elkaar komt. Voor het eerst op een andere locatie dan normaal. Dit keer zijn we aanwezig bij OZO (Onderwijs en Zorg ondersteuning), de voordeur van Horizon waar iedereen met een vraag terecht kan. De opkomst is ook deze keer weer goed, 20 van de 23 ouders zijn aanwezig. Het is fijn om te zien dat ouders steeds weer de moeite nemen en als gezamenlijk panel mee willen denken over vernieuwing van onze zorg en onderwijs. Als ik kijk naar wat er tot nu toe is bereikt, ben ik trots. Het is met elkaar gelukt om een veilige omgeving te creëren waar deze ouders hun eigen ervaringen mogen en kunnen gebruiken.

Progressie

Als ik terugkijk naar de eerste bijeenkomst eind november 2015 en die situatie vergelijk met nu, zie ik zeker progressie. Het panel zelf heeft zich ontwikkeld. In het begin was het even wennen aan elkaar. Er werd voorzichtig afgetast: wat heb je meegemaakt en hoe wordt er gereageerd vanuit Horizon. Nu zie ik letterlijk een panel zitten dat elkaar steeds beter leert kennen. Ouders zoeken elkaar op en steunen elkaar waar nodig. Maar ze zien ook het grote plaatje: ze denken en handelen niet meer puur vanuit de eigen situatie, maar ook overstijgend.

Denk vanuit ouders

Daarnaast zijn ze kritisch en geven ze terechte input waar wij als zorgorganisatie iets aan hebben. Zoals: ‘waarom is er geen toolkit voor ouders die voor het eerst te maken krijgen met jeugdzorg?’ Juist deze ouders weten wat voor zoektocht het is voor nieuwe ouders voordat ze bij de juiste organisatie terechtkomen.  Dit is een goed voorbeeld waar we als Horizon verder over nadenken. We worden zo ook bewuster gemaakt om vooral vanuit die ouders te denken.

Succesverhalen

We zijn bewust begonnen met succesverhalen van ouders, om te kijken waar het wel goed ging. Daarna zijn we in de volgende bijeenkomsten ingegaan op verschillende thema’s zoals: ‘hoe ziet de ideale wereld binnen jeugdzorg er uit’ of ‘hoe kunnen we nog meer de verbinding zoeken met de markt’. En vanavond zijn ouders met elkaar in gesprek gegaan over de toegang tot onze jeugdzorg en onderwijs.

Opbrengsten

Iedere bijeenkomst heeft als doel om ‘opbrengsten’ te genereren in relatie tot het thema van die avond. Opbrengsten die we met het expertpanel tot nu toe hebben behaald zijn onder andere dat we de ouders als ervaringsdeskundige inzetten tijdens bijeenkomsten zodat ze in gesprek kunnen gaan met andere partijen, zoals gemeenten, beleidsmakers, financiers omdat zij het beste weten wat er speelt. De behandelde thema’s en uitkomsten van de expertpanel bijeenkomsten worden intern binnen Horizon gedeeld om te kijken waar we op korte termijn al voordeel mee kunnen doen.

Ervaringsdeskundige

Tegelijkertijd wordt de bewustwording groter dat het verhaal van ouders en kinderen leidend is voor de behandeling. Een mooi bijkomend effect is dat we zien dat ouders trots zijn op hun rol binnen het expertpanel. Horizon zet hen in de positie van ervaringsdeskundige en die rol pakken ze op. Daarnaast bieden we ouders trainingen aan van de Horizon Academie. Zo hebben de eerste ouders de training Persoonlijk Meesterschap gedaan de afgelopen week.

Verbinding

De volgende bijeenkomst begin oktober staat in het teken van verbinding. Ouders hebben aangegeven dat ze meer in contact willen treden met de markt. Om met de mensen uit het werkveld, zoals de wijkteams of mensen van de gemeente, in gesprek te willen gaan. Er hebben al mensen uit het veld toegezegd om deel uit te maken van deze avond zoals de kinderombudsman Rotterdam, de zorgbemiddelaar van stichting jeugdteams ZHZ en een beleidsadviseur Holland Rijnland. Kortom, ik kijk uit naar weer een productieve expertpanelbijeenkomst.

Ga in gesprek

Bent u beleidsmedewerker, wethouder, lid van een wijkteam of werkt u binnen de branches jeugdhulp en/of onderwijs en wilt u het gesprek aangaan met ons expertpanel, dan kunt u contact (Jessica.Tokaya@horizon.eu) met ons opnemen.

Ouders aanwezig op bijeenkomst Schakels in de Jeugdhulp

Een aantal expertpanelouders zijn ook aanwezig op de bijeenkomst Schakels in de Jeugdhulp op 29 september in Dordrecht . Deze bijeenkomst biedt u de gelegenheid om met ouders in gesprek te gaan over effectieve inzet van jeugdhulp en onderwijs. Aanmelden kan hier.

Kijk voor meer informatie over het expertpanel, de leden en de reden waarom wij het expertpanel zijn gestart. De andere expertpanel bijeenkomsten waren op: 30 november 2015, 8 maart, 21 april, 2 juni en 7 juli 2016.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *