Blogs

De Monitor, waar is het speciaal onderwijs gebleven?

Mariette van Leeuwen bepleit niet dat de kinderen die meer aandacht vergen onmiddellijk in de taxi naar speciaal onderwijs moeten worden gezet. Zij zegt: ‘Veel kinderen kunnen binnen het regulier onderwijs blijven. Alleen moeten de omstandigheden daarvoor wijzigen.’ Mariette is van mening dat…