Blogs

Hans du Prie over 'Wie komt nog in aanmerking voor Jeugdhulp'

Hans du Prie vraagt zich af: 'Heeft iedereen die nu een opvoedprobleem heeft, wel professionele jeugdhulp nodig? En wie bepaalt wie er in de toekomst nog een beroep mag doen op jeugdhulp?' We constateren dat de zorgvraag in de jeugdhulp toeneemt, maar er is minder geld. Gemeenten spelen met budgetten…

Hans du Prie over het effect van aanbesteden

Hans du Prie is een beetje van de aanbesteding gaan houden. Omdat het volgens hem een middel kan zijn om je diensten scherp te profileren. Hij is helemaal voor effectiever handelen, en afrekenen aan de hand van bepaalde prestaties. Ook als dat betekent dat we soms afscheid moeten nemen van bepaalde hulpvormen.  Toch…

Van verantwoordingsterreur naar betekenisvolle informatie

Verantwoording. Een belangrijk onderdeel binnen het jeugdhulplandschap. Verantwoording rondom jeugdhulp is goed als het iets zegt over het verschaffen van adequate hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen. Zodat gemeenten weten wat de ingekochte jeugdhulp hen oplevert. Maar we schieten door. Verantwoording…

iHUB: van de tekentafel direct naar de praktijk

Ieder kind, iedere jongere, iedere ouder verdient een plek in de samenleving en uitzicht op een goede toekomst. Dat is voor mij de reden waarom ik ooit in dit vak ben gestapt. We staan op dit moment voor een maatschappelijke uitdaging. Steeds meer kinderen, jongeren en hun ouders doen een beroep op jeugdzorg…