Horizon zet onderwijs en jeugdzorg gezamenlijk in. Vanuit die visie is Master! ontwikkeld, een methodiek die het dagelijks handelen van de medewerkers binnen zorg en onderwijs ondersteunt om gestelde doelen met jeugdigen en ouders/opvoeders te behalen. Krijnie Schotel, directeur zorg en onderwijs, legt het uit.

Wat houdt Master! in?

‘Master! omvat gezamenlijke uitgangspunten en een werkwijze. De samenwerking tussen jeugdigen, ouders/opvoeders en Horizon is geslaagd wanneer jeugdigen en ouders/opvoeders, na hulp vanuit Horizon, weer grip hebben op hun eigen leven. Zodat ze zelfstandig en effectief vorm geven aan hun leven of dat van hun kinderen.’

Waarom is er gekozen voor één methodiek richtlijn voor zorg en onderwijs?

‘Zorg en onderwijs zijn ‘eigen’ werelden en dat moet wat mij betreft ook zo blijven. Op school werk je specifiek toe naar een diploma, certificaten of de doorstroom naar werk. Op de behandelgroep verblijf je tijdens je behandeling. De jeugdige beweegt en gedraagt zich in die beide werelden. Hij of zij heeft dus baat bij het samen optrekken van zorg- en onderwijsprofessionals. Vandaar een richtlijn voor zorg én onderwijs.’

Hoe gaat dat in de praktijk in zijn werk?

‘Zorgprofessionals ondersteunen in de klas, en de docent of leerkracht gaat mee richting de behandelgroep. De jongere kiest de doelen waaraan hij werkt en evalueert deze met zijn kernteam: de docent van school en de mentor van de behandelgroep. De lijnen worden korter. Vanuit die visie hebben we Master! ingestoken. Je moet Master! zien als een ‘tool’ om gestelde doelen te bereiken, op alle locaties, zorg- en onderwijsvormen van Horizon.’

Wat merken de jeugdigen en ouders hiervan?

‘Speciaal voor Master! zijn er herkenbare boxen ontwikkeld waarin jeugdigen en ouders/opvoeders hun eigen ontwikkeling bijhouden. Kinderen onder de twaalf jaar krijgen straks een TrotsBox en jeugdi-gen vanaf twaalf jaar een MyBox. Voor ouders/opvoeders is er de RegieBox. Hiermee werken ze zelf aan hun doelen en leren ze omgaan met verantwoordelijkheid en regie.

Wanneer wordt er gestart met Master!

‘Deze zomer (redactie: zomer 2015) starten we met op twee van onze zorglocaties. Hierna volgt een evaluatie, en vanuit daar wordt gekeken hoe we Master! uit kunnen rollen over de hele organisatie.’

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *