Bestuurder iHUB

‘We moeten onszelf opnieuw uitvinden’

Hans du Prie is bestuurder iHUB. ‘De uitdaging voor mij is om in de komende jaren van krimp, het budget zo in te zetten dat we maximaal bijdragen aan het welzijn van onze cliënten en aan de oplossing van sociale vragen die er leven in de maatschappij. Het gaat erom dat we elkaars ervaringen benutten, bundelen en inzetten waar nodig. We willen jeugdhulp bieden aan kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen van 0 tot 27 jaar. Ik ben heel trots op de bevlogenheid van al die medewerkers en hoe mensen zich, ieder op hun eigen manier, verantwoordelijk maken om een antwoord te vinden voor de uitdagingen waar we voor staan. Mijn droom is dat we aantoonbaar meters maken vanuit het ontwikkelplein, waarin onze professionals een leidende rol spelen. En dat we toonaangevend zijn in de kwaliteit en verdere ontwikkeling van zorg en onderwijs.'

Blogs van deze auteur

Hans du Prie over 'Wie komt nog in aanmerking voor Jeugdhulp'

Hans du Prie vraagt zich af: 'Heeft iedereen die nu een opvoedprobleem heeft, wel professionele jeugdhulp nodig? En wie bepaalt wie er in de toekomst nog een beroep mag doen op jeugdhulp?' We constateren dat de zorgvraag in de jeugdhulp toeneemt, maar er is minder geld. Gemeenten spelen met budgetten…

Hans du Prie over het effect van aanbesteden

Hans du Prie is een beetje van de aanbesteding gaan houden. Omdat het volgens hem een middel kan zijn om je diensten scherp te profileren. Hij is helemaal voor effectiever handelen, en afrekenen aan de hand van bepaalde prestaties. Ook als dat betekent dat we soms afscheid moeten nemen van bepaalde hulpvormen.  Toch…

Een handreiking aan fatsoenridders en gezagdragers

Deze week deelde onze premier zijn gemis aan fatsoen in een open brief. Een mooi gebaar, maar ik mis de vervolgstap. De reacties gaan vooral over nieuwkomers, of je dit mag en kan zeggen. Maar niemand staat op en zegt: wij Nederlanders leiden aan fatsoenverlies én zo kunnen wij deze situatie veranderen.…

Stop met die wurgende overlegcultuur

Eind vorig jaar heb ik me voorgenomen om de transitie van de jeugdhulp en het passend onderwijs te gebruiken om in 2016 de vervreemding tegen te gaan. Om meer te focussen op onze cliënten: de jeugdigen en ouders, in plaats van de bestuurlijke overleggen, projectgroepen en overlegtafels. Als er één…

Van verantwoordingsterreur naar betekenisvolle informatie

Verantwoording. Een belangrijk onderdeel binnen het jeugdhulplandschap. Verantwoording rondom jeugdhulp is goed als het iets zegt over het verschaffen van adequate hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen. Zodat gemeenten weten wat de ingekochte jeugdhulp hen oplevert. Maar we schieten door. Verantwoording…

Jeugdhulp: sentiment versus wetenschap

Onlangs keek ik naar met verwondering naar alle communicatie rondom het Nederlands Elftal en bedacht me dat er veel overeenkomsten zijn met hoe er gesproken wordt over het huidige jeugdhulplandschap. Wat ze met elkaar gemeen hebben is het onderbuikgevoel. Iedereen vindt er wel iets van, ingestoken…