Bestuurder Onderwijs Horizon en Altra

Mariëtte van Leeuwen is per 1 mei bestuurder Onderwijs van Horizon en Altra. Ze vertegenwoordigt beide organisaties vanuit de iHUB alliantie.

Scholen moeten scholen kunnen zijn. Geen bedrijf

Mariëtte neemt veel kennis en ervaring mee vanuit haar vorige functie als wethouder Jeugd, Sport en Economische zaken in Zoetermeer. ‘Deze kennis wil ik ook gaan inzetten’, aldus Mariëtte. ‘Ik vind het belangrijk dat speciaal onderwijs op de agenda komt in Den Haag.’ Voor haar is het een bekende omgeving, zij heeft die verbinding met de overheid en gemeenten.

Positie verbeteren

De eerste periode zal Mariëtte als kwartiermaker gaan inventariseren wat er in beide organisaties Horizon en Altra aanwezig is en waar de organisaties elkaar kunnen versterken. (redactie: Altra  is expert op het gebied van onderwijs en jeugd & opvoedhulp voor de Amsterdamse regio). Na de zomervakantie zal gekeken worden naar verdere invulling, zowel op het gebied van beleid, organisatie als de functie van Mariëtte zelf. Er wordt ingezet op één gezicht naar buiten toe, om de positie van het speciaal onderwijs te verbeteren. Mariëtte: ‘Ik richt me vooral op de jongeren die straks een plek krijgen in de samenleving.’

Integratie zorg en onderwijs

Integratie tussen zorg en onderwijs, daar zet Horizon al een tijd op in. De vraag is hoe dit wordt opgepakt nu er één bestuurder is vanuit de iHUB alliantie voor twee organisaties. Mariëtte: Die goede combinatie is zeker een succesfactor. Zorg is vaak het meest urgent, waardoor onderwijs soms nog een ondergeschikte positie krijgt. Die integratie wil ik behouden, maar onderwijs zal meer dan nu, leidend zijn.’

Eén van de speerpunten van Mariëtte voor de komende periode is excellent personeelsbeleid. ‘Goed personeel is belangrijk. Dus het is zaak om in te zetten op het vinden van goed personeel maar ook op het behouden van goede professionals. Verder gaan we aan de slag met het ziekteverzuim en ligt de focus op de docent. We willen hen weer in hun kracht zetten en echt onderwijzer laten zijn’, aldus Mariëtte.

Intensieve samenwerking

Hoe gaan de scholen er straks uit zien? Worden het Horizon scholen of Altra scholen? Op die vraag kan Mariëtte nog geen antwoord geven. ‘Ik zie het niet als twee geloven op één kussen. Op beleidsniveau zal er zeker het één en ander gaan veranderen en de samenwerking zal intensiveren. Voor de scholen zelf moet het mogelijk zijn dat zij hun eigen identiteit houden en uitdragen. En ook hier weer school kunnen zijn.  Leerlingen moeten het gevoel hebben dat ze naar hun eigen school gaan, waar ze zich welkom en vertrouwd voelen. En niet die speciale school van Altra of Horizon.’

 

Blogs van deze auteur

De Monitor, waar is het speciaal onderwijs gebleven?

Mariette van Leeuwen bepleit niet dat de kinderen die meer aandacht vergen onmiddellijk in de taxi naar speciaal onderwijs moeten worden gezet. Zij zegt: ‘Veel kinderen kunnen binnen het regulier onderwijs blijven. Alleen moeten de omstandigheden daarvoor wijzigen.’ Mariette is van mening dat…