Tips voor uit huis geplaatste jongeren

De Survivalgids geeft tips aan jongeren die uit huis zijn geplaatst en verblijven op een groep of in een gezinshuis. De gids is ingedeeld in drie delen: Als je nieuw bent Als je er woont Als je vertrekt In elk deel geven kinderen en jongere adviezen en delen ze hun ervaringen.  Tips…

Persoonlijke verhalen over uithuisplaatsing op het toneel

Persoonlijke verhalen over uithuisplaatsing. Hoe moet je wennen aan een nieuwe plek op een groep of in een gezinshuis? En hoe ga je ermee om als je littekens meedraagt van het snijden of van mishandeling? Het zijn heftige onderwerpen waar een groep jongeren mee op de planken staat op woensdagavond 13…

‘Het is belangrijk dat de stem van pleegouders wordt gehoord’

De pleegouderraad van Horizon is een advies- en overlegorgaan en behartigt de belangen van pleegouders. Per 1 juli 2013 is de wet ‘Verbetering Positie Pleegouders’ ingegaan. Sindsdien is een pleegouderraad verplicht voor iedere pleegzorginstelling. De POR is een afspiegeling van alle pleegouders:…