Petra en haar mannenhuis

Bart (3) kon niet meer thuis wonen. Sinds maart 2018 woont hij in het kersverse pleeggezin van Petra en Berry. Petra vertelt ons over de belevenissen als startend pleegouder.

Een bijzondere avond

Op 14 maart jl. zijn wij naar aanleiding van onze aanmelding bij Pleegzorg Nederland op een voorlichtingsavond geweest van Horizon Pleegzorg in Alphen aan den Rijn. Deze bijzondere avond heeft bij ons erg veel discussie losgemaakt over het wel of niet aanmelden als kandidaat pleegouders.