• Home support
    Is een voorbereiding op zelfstandige kamerbewoning waarbij de jongeren meer zelfstandigheid ontwikkelen.
  • Hand in Hand
    Is het vervolg op een gesloten plaatsing. Hier hebben jeugdigen nog een gesloten machtiging nodig en op Hand in Hand leren jongeren om te gaan met meer vrijheden en verantwoordelijkheid (kortom: weer integreren in de maatschappij).
  • Next step
    Dit is een voorziening voor jongeren ouder dan 18 jaar. Ze wonen er zonder begeleiding, maar bij vragen kunnen ze beroep doen op de medewerkers van het Trainingshuis. Het wordt een WMO voorziening.