Voor wie
Op Antonius worden jongeren behandeld in de leeftijd van 12-18 jaar.
Deze jongens en meisjes hebben, vaak door hun gedrag en/of stoornis, problemen thuis, op school en in de vrije tijd. Vergeleken met hun leeftijdsgenootjes hebben zij specifieke aandacht, behandeling en begeleiding nodig die hun ouders/opvoeders (nu) niet of onvoldoende zelf kunnen geven.

Toekomst
Na Antonius kunnen de jongeren doorstromen naar ambulante jeugdzorg (in de wijk), gaan weer naar huis,of gaan op zichzelf wonen.
Een systeemcoach of trajectbegeleider is vanaf het moment van binnenkomst betrokken en begeleidt jongeren bij deze overgang in hun trajecten de re-integratie in het maatschappelijke leven daarna.

JouwZorg
Als een jongere op Antonius komt, starten we altijd vanuit de JouwZorg methodiek.
Samen met de jongere en de ouders bekijken we waar het vastloopt. Met een professional wordt er een gezamenlijk doel bepaald dat iedereen motiveert. Samen kijken we wat er nodig is om de gestelde doelen te bereiken. Op basis daarvan wordt met de jongere en ouder een keuze gemaakt voor een behandelmethode. Het doel is om dat in maximaal 3 maanden te doen.

Wat is JouwZorg
JouwZorg brengt ouders en kinderen bij elkaar. Wat JouwZorg zo anders maakt, is dat we niet alleen de jongere behandelen , maar met de hele leefomgeving bekijken wat het gezin nodig heeft. Dus niet alleen de jongere, maar ook de ouders. Op die manier wordt de afstand tot het gezin niet groter, maar groeit iedereen juist samen toe naar de nieuwe situatie.

JouwZorg motiveert om te veranderen
Daarnaast kiest de jongere met de ouders zelf welke behandeling het best bij hen past. Dat zorgt ervoor dat de motivatie om het gedrag te veranderen, groot is.

Onderwijs
Onze partner Ronduit biedt bij Antonius intern onderwijs aan. Een kleinschalige manier van onderwijs volledig afgestemd op de jongeren. Ronduit is een ervaren onderwijspartner in de regio en bekend met de specifieke doelgroep. Met het onderwijs leveren we een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van jongeren en door een intensieve samenwerking met jeugdhulp bieden we een zo passend mogelijk dagprogramma.

Plaatsing
Plaatsing bij Antonius gebeurt altijd met een machtiging gesloten jeugdhulp, die door de kinderrechter wordt afgegeven op verzoek van de plaatsende instantie.
Voor de machtiging ‘plaatsing in gesloten jeugdzorg’ is een instemmingsverklaring van een onafhankelijke GZ psycholoog en een rechtelijke machtiging plaatsing in gesloten jeugdzorg nodig.
Aanmelden kan via antonius@horizon.eu