Behandel- en Onderwijsgroepen (BeO-groepen) van Horizon zijn er voor jeugdigen tussen de 4 en 7 jaar met een (dreigende) ontwikkelingsstoornis. Jeugdigen in een BeO-groep ontwikkelen zich doordat zij een neurologische of psychische aandoening hebben aanmerkelijk langzamer dan leeftijdsgenootjes. Bij Horizon bieden we deze kinderen een pedagogisch en didactisch klimaat dat helemaal is afgestemd op hun specifieke behoeften. Rust, orde en regelmaat zijn daarbij erg belangrijk. Dankzij deze specialistische begeleiding kunnen deze jeugdigen het beste uit zichzelf halen.