Behandel- en Onderwijsgroepen (BeO-groepen) van Horizon zijn er voor jeugdigen tussen de 4 en 7 jaar met een (dreigende) ontwikkelingsstoornis. Deze jeugdigen en hun ouders/opvoeders behandelen, ondersteunen en begeleiden we binnen een onderwijslocatie in Hellevoetsluis. BeO groep De Schelp zijn gevestigd in SBO de Windroos.