In de Rotterdamse wijk Hillegersberg ligt de Horizon locatie het Bergse Bos. Hier worden jeugdigen met complexe leer- en gedragsproblemen, vaak gecombineerd met psychiatrische aandoeningen, behandeld. Het terrein van het Bergse Bos bestaat uit tien behandelgroepen, waarvan 4 groepen besloten JeugdzorgPlus behandeling bieden en bij 6 groepen open residentiële behandeling is ondergebracht. Op het terrein staat ook het centraal bureau van Horizon, het kantoor van het Bergse Bos en de Bergse Veld school (speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gericht op jeugdigen met gedragsproblemen).

Doelgroep 6-12 jaar


Op het Bergse Bos worden jeugdigen behandeld in de leeftijd van 6 – 12 jaar. Deze jongens en meisjes hebben, vaak door hun gedrag en/of stoornis, problemen thuis, op school en in de vrije tijd. Vergeleken met hun leeftijdsgenootjes hebben zij specifieke aandacht, behandeling en begeleiding nodig die hun ouders/opvoeders (nu) niet of onvoldoende zelf kunnen geven. Op grond van een beschikking kan een kind op het Bergse Bos geplaatst worden. De JeugdzorgPlus voorziening is een landelijke specialisatie die gedeeltelijk open gesteld is voor kinderen uit het hele land.

Doelgroep autisme en ernstige gedragsproblemen


Voor 1 januari 2015 was de financiering voor jeugd-ggz en jeugdzorg gescheiden en vielen kinderen met autisme en ernstige gedragsproblemen tussen wal en schip. De unieke behandelgroep van Horizon en Yulius biedt deze kinderen (8-12 jaar) nu integrale jeugdzorg. De kracht van de samenwerking zit in het delen van kennis en ervaringen vanuit verschillende disciplines. Eén van de belangrijkste veranderingen ligt op het gebied van onderwijs. De samenwerking tussen Yulius en Horizon maakt het mogelijk de meest effectieve zorg en onderwijs te bieden en tegelijkertijd de behandelduur te verkorten.

Ons aanbod


Het Bergse Bos heeft 87 plaatsen die verdeeld zijn over behandelgroepen met negen tot tien jeugdigen. De residentiële behandeling van het Bergse Bos kenmerkt zich door haar geïntegreerde aanpak vanuit kind- en jeugdpsychiatrie met jeugdzorg maar ook door toepassing van de meest recente en moderne behandelmethoden, ondersteund door (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek. De behandeling is altijd gericht op contactherstel en creëren van perspectief.

Aanpak


Bij plaatsing binnen het Bergse Bos wordt een trajectplan opgesteld met het voor de jeugdigen en ouders/opvoeders gewenste perspectief. Het trajectplan beschrijft de te nemen stappen binnen de hulpverlening, om van de start naar de gewenste eindsituatie te komen. In het plan wordt ook aangegeven wat de verwachte duur van het traject zal zijn. Er zijn (tussen) doelen opgesteld zodat duidelijk is wie wat doet en waar naar toe gewerkt gaat worden.

Onderwijs


De meeste jeugdigen die op Bergse Bos verblijven gaan naar de Bergse Veld school. De school biedt speciaal onderwijs en het eerste jaar van voortgezet speciaal onderwijs aanwezig. Samen met het Bergse Bos biedt de Bergse Veld School een geïntegreerd hulpverlenings- en onderwijsaanbod. Dit wil zeggen dat er een traject is voor zorg én onderwijs.

Plaatsing


Plaatsing in de residentiële zorg bij het Bergse Bos gebeurt altijd met een beschikkingsbesluit door de gemeente of gecertificeerde instelling. Er kan bij plaatsing sprake zijn van een vrijwillige plaatsing of een gedwongen plaatsing op een open of besloten groep. De plaatsing gaat altijd gepaard met een perspectief op het verloop en het vervolg van de behandeling naar een andere voorziening of naar huis. Bij de plaatsing verbinden ouders en kind, plaatsende instantie en Horizon zich om de behandeling doelgericht vorm te geven, zodat de opname zo kort mogelijk wordt gehouden.

Toekomst


Na het Bergse Bos gaan de jeugdigen weer terug naar huis of naar een andere (lichtere) woon/ behandelvoorziening zoals gezinshuizen, pleegzorg of een andere zorginstelling met passend onderwijs. We dragen bij aan een succesvolle terugkeer. Dit doen we door een op maat gemaakt nazorgtraject te organiseren samen met de jeugdige en zijn ouders/opvoeders.
Eigen regie kent geen leeftijd