De Bergse Veld School, locatie Mozartlaan, biedt speciaal onderwijs aan jeugdigen met gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen in de basisschoolleeftijd en de brugklas en tweede jaar van het voortgezet speciaal onderwijs. Daarbij integreren wij zorg en onderwijs. En dat gaat verder dan een goede afstemming; de zorg die de jeugdige krijgt moet het onderwijs ondersteunen en andersom. Het onderwijs dat Horizon op deze school biedt staat garant voor een gedegen basisopleiding en belangrijke levenslessen in het sociaal – maatschappelijke domein.