Onze school biedt onderwijs aan kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar. Op onze school hebben we interne en externe leerlingen. Interne leerlingen wonen op het (MKT)Medisch Kinder Tehuis . Daarnaast kunnen kinderen op onze school terecht die niet verblijven in één van de voorzieningen van Horizon (dit zijn dan externe leerlingen). Voor al onze leerlingen is iets van extra zorg nodig. Voorheen noemden we dit complexe leer- en/of gedragsproblematiek waar het reguliere onderwijs in de regio geen passend antwoord op had.