Op de Gelinckschool stemmen we het onderwijsaanbod af op de individuele behoeften van de leerling. Onze aanpak richt zich op zijn of haar kwaliteiten en sterke kanten. Zo compenseren we eventuele beperkingen of belemmeringen en kan de leerling zich optimaal ontwikkelen. Leerlingen met naar binnen gekeerd gedrag bieden we veel structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid. Binnen deze veilige setting treden zij meer naar buiten. Met leerlingen met naar buiten gekeerd gedrag werken we meer groepsgericht. We spreken hen rechtstreeks aan op hun gedrag en doen hierbij een beroep op hun relatie met de leerkracht en medeleerlingen.