Wij geven onderwijs aan leerlingen van 4 tot ongeveer 12 jaar waarbij er sprake is van een zo ernstige en complexe leer- en/of gedragsproblematiek dat het onderwijs in de regio niet toereikend is.

De Gelinckschool Spijkenisse neemt leerlingen op bij wie het leerproces verstoord is geraakt of dreigt te raken. Plaatsing op de Gelinckschool Spijkenisse kan mogelijk een oplossing bieden voor leerlingen met de volgende problemen:


  • leerlingen met gedragsproblemen, welke samenhangen met psychiatrische problematieken zoals autisme spectrum stoornissen, ADHD, ODD, Gilles de la Tourette, hechtingsproblematiek etc.

  • leerlingen die naast gedragsproblemen ook leerstoornissen (lees‑ en/of rekenproblemen) laten zien die verklaard kunnen worden middels een stoornis als dyslexie, dysfatische ontwikkeling, dyspraxie, NLD etc.

  • leerlingen die bedreigd worden in hun algemene ontwikkeling.