Heeft een jeugdige speciaal onderwijs of jeugdzorg nodig? Dan kunt u hem of haar aanmelden of verwijzen naar Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. Hoe dit precies werkt verschilt per aandachtsgebied. We onderscheiden open jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, ambulante jeugdzorg, pleegzorg, speciaal (primair) onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs en crisishulp.

Wilt u meer weten over Horizon? Of wilt u met ons overleggen? Dan kunt u contact opnemen met Horizon Onderwijs en Zorg Ondersteuning (OZO). Telefonisch via 0800-45 67 899 of per e-mail: ozo.jeugdzorg@horizon.eu. Onze medewerkers helpen u graag verder.

Een overzicht van ons complete aanbod vindt u ook op de menukaart van Horizon.