“Een veilig thuis bij ouders/opvoeders die voor je klaar staan en je steunen. Bij Horizon vinden we dat ieder kind daar recht op heeft. Maar soms zijn ouders/opvoeders tijdelijk niet in staat om voor hun kind te zorgen. Horizon begeleidt deze jeugdigen, hun ouders en zo’n 900 pleeggezinnen die voor hen zorgen. Voor iedere jeugdige probeert Horizon een passend pleeggezin te vinden. Daarbij houden we onder andere rekening met de woonplaats, gezinssamenstelling en geloofs- of levensovertuiging. We zijn dan ook altijd op zoek naar allerlei verschillende pleeggezinnen voor jeugdigen met een grote verscheidenheid aan achtergronden.”