Het Schakenbosch College op het terrein van de jeugdzorgplusinstelling Schakenbosch aan de rand van Leidschendam is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Onze school is uitsluitend voor jeugdigen die binnen Schakenbosch zijn geplaatst. Horizon integreert hier zorg en onderwijs. En dat gaat verder dan een goede afstemming; de zorg die de jeugdige krijgt moet het onderwijs ondersteunen en andersom. Het onderwijs is hierbij leidend omdat blijkt dat een diploma de beste garantie is voor de toekomst.