Aanmelden en verwijzen bij Horizon

Heeft een jeugdige speciaal onderwijs of jeugdzorg nodig? Dan kunt u hem of haar aanmelden of verwijzen naar Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. Hoe dit precies werkt verschilt per aandachtsgebied. We onderscheiden open jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, ambulante jeugdzorg, pleegzorg, speciaal (primair) onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs en crisishulp. Hieronder vindt u per aandachtsgebied informatie over hoe u een jeugdige kunt aanmelden of verwijzen.

Hulp nodig bij crisis?

Dan kunt u contact opnemen met Horizon Onderwijs en Zorg Ondersteuning (OZO). Telefonisch via 0800-45 67 899.

Bij crisis buiten kantoortijden

Na kantoortijd (na 17 uur en voor 9 uur) en in het weekend kunnen verwijzers contact opnemen met locatie Hestia: 010 8907524.

Open jeugdhulp: ambulant en residentieel

Om een jeugdige aan te melden voor open jeugdzorg bij Horizon is er toestemming nodig van een van de onderstaande instanties of disciplines:
• Jeugdigen en ouders in samenwerking met het (sociaal) wijkteam, jeugdteam of Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
• Huisarts, kinderarts, kinderpsychiater
• Gecertificeerde instelling
• Rechter

Wilt u meer weten over aanmelden of verwijzen bij Horizon? Of wilt u met ons overleggen? Dan kunt u contact opnemen met Horizon Onderwijs en Zorg Ondersteuning (OZO). Telefonisch via 0800-45 67 899 of per e-mail: ozo.jeugdzorg@horizon.eu. Onze medewerkers helpen u graag verder.

Gesloten jeugdzorg

Om een jeugdige aan te melden voor gesloten jeugdzorg bij Horizon is er toestemming nodig van een van onderstaande instanties of disciplines:
• Jeugdigen en ouders in samenwerking met het (sociaal) wijkteam, jeugdteam of Centrum voor jeugd en gezin (CJG)
• Huisarts, kinderarts, kinderpsychiater
• Gecertificeerde instelling
• Rechter

Er is dan altijd een machtiging gesloten jeugdzorg nodig van de rechter. Wilt u meer weten over aanmelden of verwijzen bij Horizon? Of wilt u met ons overleggen? Dan kunt u contact opnemen met Horizon Onderwijs en Zorg Ondersteuning (OZO). Telefonisch via 0800-45 67 899 of per e-mail: ozo.jeugdzorg@horizon.eu. Onze medewerkers helpen u graag verder.

Ouderbijdrage
In de folder van het CAK over de Ouderbijdrage Jeugdwet vindt u de gegevens over de inning van de ouderbijdrage.

School2Care

Jongeren die onder toezicht staan (OTS) kunnen worden aangemeld door de jeugdbescherming Leerlingen kunnen ook vrijwillig via het wijkteam worden aangemeld. Alle officiële aanmeldingen verlopen via Horizon Onderwijs en Zorg Ondersteuning (OZO). Telefonisch via 0800-45 67 899 of per e-mail:
instroom.jeugdzorg@horizon.eu

Na de aanmelding wordt een hulpverleningsplan (tevens aanmeldformulier) opgesteld. Dit plan wordt inhoudelijk overlegd met de gedragswetenschapper van School2Care. Na akkoord wordt door de jeugdbeschermer of wijkteammedewerker een voorwaardelijke machtiging voor gesloten jeugdhulp aangevraagd bij de kinderrechter. Als de zittingsdatum bekend is, wordt een intake ingepland op School2Care De Vliet.

Pleegzorg

Om een jeugdige aan te melden voor pleegzorg bij Horizon is er toestemming nodig van een van onderstaande instanties of disciplines:
• Jeugdigen en ouders in samenwerking met het (sociaal) wijkteam, jeugdteam of Centrum voor jeugd en gezin (CJG)
• Huisarts, kinderarts, kinderpsychiater
• Gecertificeerde instelling
• Rechter

Wilt u meer weten over aanmelden of verwijzen bij Horizon? Of wilt u met ons overleggen? Dan kunt u contact opnemen met Horizon Onderwijs en Zorg Ondersteuning (OZO). Telefonisch via 0800-45 67 899 of per e-mail: pleegzorg@horizon.eu. Onze medewerkers helpen u graag verder.

Speciaal primair en voortgezet onderwijs

Ouders/opvoeders kunnen hun kind schriftelijk aanmelden bij de school van hun keuze of bij Horizon Onderwijs en Zorg Ondersteuning (OZO). Wilt u meer weten over aanmelden of verwijzen bij Horizon? Of wilt u met ons overleggen? Ook dan kunt u contact opnemen met Horizon Onderwijs en Zorg Ondersteuning (OZO). Telefonisch via 0800-45 67 899 of per e-mail: ozo.onderwijs@horizon.eu. Onze medewerkers helpen u graag verder. Aanmelden Speciaal Onderwijs bij Horizon.

Meer informatie over ons aanbod?

Wilt u meer weten over Horizon? Of wilt u met ons overleggen? Dan kunt u contact opnemen met Horizon Onderwijs en Zorg Ondersteuning (OZO). Telefonisch via 0800-45 67 899 of per e-mail: ozo.jeugdzorg@horizon.eu. Onze medewerkers helpen u graag verder. Een overzicht van ons complete aanbod vindt u ook op de menukaart van Horizon.

Cliëntroutes jeugdhulp online

Professionals en cliënten die te maken krijgen met jeugdzorg en jeugd-ggz kunnen op de site Clientroutesjeugdhulp zien waar zij met vragen over jeugdhulp terecht kunnen. Clientroutesjeugdhulp.nl biedt een overzicht van de zorgroutes voor cliënten. Professionals kunnen samen met cliënten kijken naar de stappen die zij moeten zetten voor de juiste hulp. Daarnaast biedt de website informatie over privacy, kinderbeschermingsmaatregelen die de kinderrechter oplegt, en de taak en rol van wijkteams, gecertificeerde instelling, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Ook biedt de website tips om eigen regie te versterken. De website is opgezet door de cliëntentafel jeugd van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC), samen met professionals en cliënten.

Voor sollicitaties verwijzen wij u naar de vacaturepagina of u kunt mailen naar: sollicitatie@horizon.eu