Veelgestelde vragen

 • Wat is AKA

  AKA betekent Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent. AKA is er speciaal voor jongeren die geen afgeronde mbo-opleiding hebben. Met de AKA-opleiding leren de jongeren een basisberoep. Hiermee gaan ze aan de slag op de arbeidsmarkt.

 • Wat is ASS?

  ASS betekent Autismespectrumstoornis. Dit is een verzamelnaam voor verschillende vormen van autisme. Jongeren met ASS hebben moeite met sociaal contact, gaan helemaal op in hun interesses en hebben een andere manier van informatieverwerking.

 • Wat is Gezin Totaal?

  GezinTotaal is een aanpak binnen de residentiele open jeugdzorg. De behandeling richt zich niet alleen op de jongeren, maar op het hele gezin en hun netwerk daaromheen. Ouders en/of verzorgers, professionals en de jongeren hebben allemaal inspraak. Met elkaar maken zij een behandelplan op maat.

 • Wat zijn Gezinshuizen?

  Gezinshuizen zijn speciaal voor kinderen en jongeren die na de behandeling niet terug naar huis kunnen. Omdat deze kinderen en jongeren baat hebben bij het opgroeien in een gezin, kunnen ze hier terecht. Horizon heeft verschillende gezinshuizen die gerund worden door echtparen, met of zonder kinderen.

 • Wat is Hand in Hand?

  Hand in Hand is een behandeling voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Zij zitten in een beperkte beveiligde groep tussen open en gesloten jeugdzorg in. Hier leren jongeren omgaan met vrijheid in de maatschappij.

 • Wat is Home Support?

  Home Support is het traject waarbij jongeren zelfstandig leren wonen. Dit gebeurt onder leiding van een begeleider.

 • Wat is een JIM?

  JIM betekent Jouw Ingebracht Mentor. Een JIM is een vrijwilliger en vertrouwenspersoon voor de Jongeren. De jongeren kiezen hun eigen JIM. Hij of zij kan een oom, tante, buur, zus of broer zijn. De JIM ondersteund de jongere en is adviseur naar de ouders en de professionals. Door het inzetten van een JIM maken we gebruik van de krachten van het eigen netwerk van de jongeren.

 • Wat is JouwZorg?

  JouwZorg is een methodiek waarbij we niet alleen naar de jongeren kijken, maar naar de hele leefomgeving. Dus ook naar de ouders. De jongeren worden hierbij behandelt in jeugdzorgPlus. Samen met hun gezin kiezen zij de aanpak die voor hen allemaal werkt. Op deze manier groeit het gezin naar elkaar toe, in plaats van uit elkaar.

 • Wat is een LTA?

  LTA betekent Landelijk Transitiearrangement.

 • Wat is OTS?

  OTS betekent Ondertoezichtstelling. Dit is een maatregel van de kinderbescherming die ouders verplicht stelt ervoor te zorgen dat hun kind zich goed kan ontwikkelen. De jeugdzorg houdt toezicht en toetst of het kind veilig opgroeit. Het gezin krijgt een gezinsvoogd toegewezen die nauw betrokken is bij de opvoeding. De gezinsvoogd neemt belangrijke besluiten nooit alleen. Deze worden besproken in overleg met het team, de leidinggevende en de gedragswetenschapper. Als ouder houd je wel het gezag en blijf je verantwoordelijk voor het kind.

 • Wat is OTS?

  OTS betekent Ondertoezichtstelling. Dit is een maatregel van de kinderbescherming die ouders verplicht stelt ervoor te zorgen dat hun kind zich goed kan ontwikkelen. De jeugdzorg houdt toezicht en toetst of het kind veilig opgroeit. Het gezin krijgt een gezinsvoogd toegewezen die nauw betrokken is bij de opvoeding. De gezinsvoogd neemt belangrijke besluiten nooit alleen. Deze worden besproken in overleg met het team, de leidinggevende en de gedragswetenschapper. Als ouder houd je wel het gezag en blijf je verantwoordelijk voor het kind.

 • Wat is PMT?

  PMT betekent Psychomotorische Therapie. Met deze therapie gaat het om het doen in plaats van het praten. De jongere werkt aan situaties die hij of zij lastig vindt en doet daarbij oefeningen.

 • Wat is een TLV?

  TLV betekent Toelaatbaarheidsverklaring. Een toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd door de reguliere school van een kind. Dit gebeurt wanneer een school denkt dat een kind beter op zijn plek is in het speciaal onderwijs.

 • Wat is VOTS?

  VOTS betekent Voorlopige Ondertoezichtstelling. Dit is een oordeel van de rechter die wordt ingezet in noodsituaties. De uitspraak wordt gedaan, nog voordat de betrokkenen een zitting hebben bijgewoond. In de periode van de VOTS wordt de situatie onderzocht. Na drie maanden kan de OTS worden uitgesproken.