Voor wie is gezinsbehandeling?

Gezinsbehandeling is er voor gezinnen met kinderen tussen de 0 en 18 jaar. Dit zijn gezinnen waarvan de ouders de regie niet meer in de hand hebben om de kinderen/jongeren te kunnen bieden wat zij nodig hebben. Hierdoor is het dagelijkse leven ernstig verstoord. Deze lastige thuissituatie kan leiden tot slechte leerprestaties bij de kinderen/jongeren of overlast in de buurt.

Oorzaken kunnen zijn:

  • Ouders zijn niet in staat om hun kinderen/jongeren op te voeden
  • Ouders worstelen zelf met problemen
  • Ouders kunnen niet omgaan met eventuele gedragsstoornissen bij hun kind(eren)
  • Ouders hebben te maken met financiële problemen of schuldhulpverlening

De behandeling

Tijdens de behandeling woont het gezin tijdelijk op één van onze locaties. Eén keer in de twee weken mogen zij een weekend naar huis, zodat zij kunnen oefenen met wat ze geleerd hebben.

Per gezin is ieder doel anders. Daarom bekijken we ieders situatie op zichzelf en geven we persoonlijk advies over de behandeling.

Onze doelen zijn:

  • Het gezin tot rust laten komen en de stress van ouders verlagen
  • De opvoedvaardigheden van ouders versterken
  • De overbelasting van de ouders, door problemen op andere terreinen dan de opvoeding, te verminderen en vaardigheden te versterken
  • Inschakelen van een sociaal netwerk dat de ouders kan ondersteunen bij de opvoeding
  • De gedragsproblemen van de kinderen/jongeren verminderen

De gezinsopname is altijd onderdeel van een zorg – onderwijstraject. Dit betekent dat de kinderen/jongeren ook onderwijs krijgen. Na de gezinsopname wordt er nazorg geboden om de verbeterde gezinssituatie in stand te houden.

Toekomst

Na de behandelingen krijgen de gezinnen een andere kijk op opvoeden en kunnen zij met meer zelfverzekerdheid handelen. Zij krijgen meer grip op het leven en kunnen dit in de thuissituatie vasthouden.