Voor wie

Therapeutisch pleeggezin is er voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Deze jongeren hebben vaak last van gedragsstoornissen. Hierdoor zijn zij regelmatig betrokken bij criminele activiteiten, presteren ze slecht op school en hebben ernstige problemen thuis.

De behandeling

Tijdens de behandeling woont de jongere bij het pleeggezin. Dit zijn getrainde opvoedouders die zich focussen op het positief gedrag en dit stimuleren.

Het doel van de behandeling is:

  • Het versterken van de sociale vaardigheden
  • Het ontwikkelen van probleemoplossend vermogen
  • Het verminderen van terugval in de criminaliteit
  • Het herstellen van onderwijs en verbeteren van schoolvaardigheden (dan wel opdoen van werkervaring)
  • Het bevorderen van relatievorming met volwassenen en leeftijdsgenoten
  • Het bevorderen van gepaste vrijetijdsbesteding

Tijdens de behandeling wordt er intensief samengewerkt met de ouders, de school, de betrokken jeugdreclasseringswerker en/of jeugdbeschermer.

Toekomst

De behandeling duurt ongeveer acht maanden. Het streven is een succesvolle terugkeer naar ouders of doorstroming naar zelfstandig (begeleid) wonen. Voor jongeren is het daarnaast van belang dat zij op termijn een diploma en bij voorkeur een startkwalificatie halen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.