’t Anker

Is een JeugdzorgPlus instelling waar jongeren met gedragsproblemen begeleiding krijgen. ’t Anker ligt in het Gelderse Harreveld in een rustige omgeving. De rustige en veilige omgeving is een belangrijk onderdeel voor het behandelen van de jongeren. Dit met als doel om jongeren de ruimte te geven voor reflectie en zelfontplooiing.‘t Anker biedt specialistisch hulp aan:

  • Jongeren met ernstige seksuele problematiek
  • Jongeren met een licht verstandelijke beperking
  • Jongeren in een psychiatrische crisis
  • Jongeren die niet in groepsverband behandeld kunnen worden

Plaatsing

Wanneer jongere geplaatst moet worden in JeugdzorgPlus is een bevestiging van de kinderrechter nodig. Deze bevestiging heet een Machtiging plaatsing JeugdzorgPlus. Voor het aanvragen van deze machtiging is een instemmingsverklaring nodig van een onafhankelijke GZ-psycholoog.

Er kan sprake zijn van verschillende plaatsingen:

  • Een vrijwillige plaatsing
  • Een plaatsing met een Onder Toezichtstelling (OTS)
  • Voogdijschap

Plaatsingsfunctionaris: Esther Hofman

Rechtszitting op locatie

Bij ’t Anker vindt de rechtszitting voor de verlenging van machtiging JeugdzorgPlus plaats op locatie. De jongeren blijven hierdoor in een omgeving die voor hen nu vertrouwd is. Mentoren en gedragswetenschappers zitten hier ook bij. Zij zijn er om de jongeren te steunen en aanvullende informatie te geven.

Dit specialistisch aanbod is beschikbaar op deze locatie

Bijzondere Zorg Afdeling

Ernstig Seksuele Problematiek

 Individuele Behandelafdeling

Hoog Forensisch Profiel