Antonius

Antonius is een JeugdzorgPlus instelling waar jongeren van 12 tot 18 jaar met gedragsproblemen begeleiding krijgen. Hierbij staat de behandelmethode JouwZorg centraal. JouwZorg houdt in dat we niet alleen naar het kind kijken, maar naar de gehele leefomgeving. Door ouders te betrekken bij de behandeling, groeit het gezin naar elkaar toe, in plaats van mogelijk uit elkaar. Samen met hun ouders krijgen zij specialistische zorg in positieve gedragsverandering, waarbij het kind in een gesloten omgeving verblijft. De gestructureerde en veilige omgeving is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Dit alles met als doel om jongeren de ruimte te geven voor reflectie en zelfontplooiing.

Rechtszitting op locatie

Bij Antonius vindt de rechtszitting voor de verlenging van machtiging gesloten jeugdzorg plaats op locatie. De jongeren blijven hierdoor in een omgeving die voor hen nu vertrouwd is. Mentoren en gedragswetenschappers zitten hier ook bij. Zij zijn er om de jongeren te steunen en aanvullende informatie te geven.

Plaatsing

Wanneer een jongere geplaatst moet worden in JeugdzorgPlus is een bevestiging van de kinderrechter nodig. Deze bevestiging heet een Machtiging Gesloten Jeugdzorg. Voor het aanvragen van deze machtiging is een instemmingsverklaring nodig van een onafhankelijke GZ-psycholoog.

Er kan sprake zijn van verschillende plaatsingen:

  • Een vrijwillige plaatsing
  • Een plaatsing met een Onder Toezichtstelling (OTS)
  • Voogdijschap

Plaatsingsfunctionaris: Willeke Andeweg

Dit specialistisch aanbod is beschikbaar op deze locatie

Gezinsbehandeling