Bergse Bos

Bergse Bos is een instelling voor open jeugdzorg, JeugdzorgPlus en Ambulante jeugdhulp waar kinderen met gedragsproblemen en hun gezin behandeling en begeleiding krijgen. Het doel van de plaatsing in een groep van Het Bergse Bos is stabilisatie en behandeling van de kinderen en werken aan het perspectief (bij voorkeur een terugkeer naar huis) van het opgenomen kind.

Locatie Bergse Bos biedt:

  • Open jeugdzorg
  • JeugdzorgPlus
  • Ambulante Jeugdhulp
  • Gezin Totaal

Een behandelmethode Gezin Totaal houdt in dat we niet alleen naar het kind kijken, maar naar de gehele omgeving. Dus óók naar het gezin.

Plaatsing

Plaatsing bij Bergse Bos residentiële jeugdzorg gebeurt altijd met een beschikking van de gemeente.
Er kan sprake zijn van:

  • Een vrijwillige plaatsing
  • Een plaatsing met een Onder Toezichtstelling (OTS)
  • Voogdijschap

Plaatsingsfunctionaris open jeugdzorg en Gezin Totaal: Mirjam Lodder
Plaatsingsfunctionaris JeugdzorgPlus: Willeke Andeweg
Plaatsingsfunctionaris Ambulante Jeugdhulp: Pim Matthee