Bergse Bos

Bergse Bos is een instelling voor open jeugdzorg en JeugdzorgPlus waar kinderen met gedragsproblemen en hun gezin behandeling en begeleiding krijgen. Het doel van de plaatsing in een groep van Het Bergse Bos is stabilisatie en behandeling van de kinderen en werken aan het perspectief (bij voorkeur een terugkeer naar huis) van het opgenomen kind.

Op locatie Bergse Bos maken we gebruik van de behandelmethode Gezin Totaal. Dit houdt in dat we niet alleen naar het kind kijken, maar naar de gehele omgeving. Dus óók naar het gezin.

Bergse Bos biedt specialistische hulp aan:

  • Kinderen met A.S.S. (Autisme Spectrum Stoornis) problematiek

Plaatsing

Plaatsing bij Bergse Bos residentiële jeugdzorg gebeurt altijd met een beschikking van de gemeente.
Er kan sprake zijn van:

  • Een vrijwillige plaatsing
  • Een plaatsing met een Onder Toezichtstelling (OTS)
  • Voogdijschap

Plaatsingsfunctionaris: Christine van Woensel

Dit specialistisch aanbod is beschikbaar op deze locatie

ASS-problematiek