Hestia

Hestia is een JeugdzorgPlus instelling waar jonge vrouwen die slachtoffer zijn geworden/dreigen te worden van een Loverboy, mensenhandel of afhankelijkheidsrelaties. Jonge vrouwen tussen de 12 en 18 jaar krijgen specialistische zorg in een veilige en vertrouwde omgeving. De ouders van de jonge vrouwen zijn nauw betrokken bij de behandelingen.

Plaatsing

Wanneer jongere geplaatst moet worden in JeugdzorgPlus is een bevestiging van de kinderrechter nodig. Deze bevestiging heet een Machtiging plaatsing JeugdzorgPlus. Voor het aanvragen van deze machtiging is een instemmingsverklaring nodig van een onafhankelijke GZ-psycholoog.

Er kan sprake zijn van verschillende plaatsingen:

  • Een vrijwillige plaatsing
  • Een plaatsing met een Onder Toezichtstelling (OTS)
  • Voogdijschap

Plaatsingsfunctionaris: Willeke Andeweg

Dit specialistisch aanbod is beschikbaar op deze locatie

Loverboy problematiek en eergerelateerd geweld