Midgaard

Midgaard is een JeugdzorgPlus instelling waar jongeren van 12 tot 18 jaar met gedragsproblemen begeleiding krijgen. Hierbij staat de behandelmethode JouwZorg centraal. JouwZorg houdt in dat we niet alleen naar het kind kijken, maar naar de gehele leefomgeving. Door ouders te betrekken bij de behandeling, groeit het gezin naar elkaar toe, in plaats van mogelijk uit elkaar. Samen met hun ouders krijgen zij specialistische zorg in positieve gedragsverandering, waarbij het kind in een gesloten omgeving verblijft. De gestructureerde en veilige omgeving is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Dit alles met als doel om jongeren de ruimte te geven voor reflectie en zelfontplooiing.

Rechtszitting op locatie

Bij Midgaard zijn de rechtszittingen voor de Rechtbank Den-Haag op locatie. Het gaat hier om rechtszittingen over de verlenging van de machtiging gesloten jeugdhulp. Mentoren en gedragswetenschappers zijn hier ook bij aanwezig. Zij zijn er om de jongeren te steunen en aanvullende informatie te geven. Andere rechtszittingen zoals strafrechtelijke zittingen vinden plaats in de Rechtbank.

Plaatsing

Wanneer een jongere geplaatst moet worden in JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) is een bevestiging van de kinderrechter nodig. Deze bevestiging heet een machtiging gesloten jeugdzorg. Voor het aanvragen van deze machtiging is een instemmingsverklaring nodig van een onafhankelijke GZ-psycholoog.

Er kan sprake zijn van verschillende plaatsingen:

  • Een vrijwillige plaatsing
  • Een plaatsing met een Onder Toezichtstelling (OTS)
  • Voogdijschap

Plaatsingsfunctionaris: Mandy Stouten