Prisma

Prisma is een open jeugdzorg. Jongeren van 12 – 18 jaar kunnen terecht voor uiteenlopende behandelingen. Onderwijs, opvoeding en vrije tijd zijn met elkaar verbonden op deze locatie. Prisma ligt in het Gelderse Harreveld in een rustige omgeving. De rustige en veilige omgeving is een belangrijk onderdeel van de behandelingen. Dit alles met als doel om jongeren de ruimte te geven voor reflectie en zelfontplooiing.

Plaatsing

Plaatsing bij Prisma residentiële jeugdzorg gebeurt altijd met een beschikking van een gecertificeerde instelling of wijkteam.

Er kan sprake zijn van:

  • Een vrijwillige plaatsing
  • Een plaatsing met een Onder Toezichtstelling (OTS)
  • Voogdijschap

Plaatsingsfunctionaris: Willeke Andeweg

Dit specialistisch aanbod is beschikbaar op deze locatie

Gezinsbehandeling