Rijnhove

Rijnhove is een instelling waar jongeren met complexe ontwikkelings-, leer-, en/of gedragsproblemen en hun gezin behandeling en begeleiding krijgen. De jongeren hebben extra begeleiding nodig die hun ouders of verzorgers niet kunnen geven. De gestructureerde en veilige omgeving van Rijnhove is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Het doel van de plaatsing in een groep op Rijnhove is stabilisatie en behandeling van de jongeren en werken aan het perspectief (bij voorkeur een terugkeer naar huis).

Rijnhove biedt:

Open jeugdzorg

JeugdzorgPlus

Toelichting van ons aanbod

Zelfstandigheidstrajecten

Trainingshuis, Home Support en Next Step
Het Trainingshuis cluster bestaat uit het Trainingshuis, Home Support 2 en Home Support 1. De jongeren kunnen binnen dit cluster gefaseerd toewerken naar zelfstandigheid. De doelgroep is gemengd en vanaf 16+ tot circa 18 jaar. Contra-indicaties voor verblijf binnen het cluster Trainingshuis zijn (verslaving aan) middelengebruik, agressie en licht verstandelijke beperkingen. Het hebben van motivatie is essentieel bij een traject richting zelfstandigheid. De jongeren starten op het Trainingshuis, waar er 24/7 begeleiding is, gericht op het ontwikkelen en uitbreiden van vaardigheden en verantwoordelijkheden die bij zelfstandigheid horen. Er wordt aandacht besteed aan onder andere hygiëne, huishouden, koken, plannen en financiën. Elke jongere krijgt een persoonlijk begeleider die hierbij helpt in de vorm van gesprekken, doelen stellen en het geven van trainingen.

Een mogelijke volgende stap is Home Support 2, een woning op het terrein van Rijnhove. Op Home Support 2 is er geen slaapdienst aanwezig en krijgen jongeren gemiddeld vier dagdiensten begeleiding per week. Te allen tijde kunnen de jongeren voor vragen terecht bij het Trainingshuis.

Een volgende stap naar nog meer zelfstandigheid kan zijn dat de jongere gaat wonen op Home Support 1 – een naast-wonend mentorproject – in een woonwijk in Alphen aan den Rijn. Daar wordt de begeleiding geboden door een naast-wonend mentor.

Next Step is een 18+ woning op het terrein gefinancierd door een WMO-indicatie (scheiden van wonen en zorg). In samenwerking met Prodeba en de WMO-consulent van gemeente Leiden kunnen jongeren hier nog 1 à 2 jaar verblijven.

Plaatsing

Plaatsing bij Rijnhove gebeurt altijd met een beschikking van een gecertificeerde instelling of wijkteam.

Er kan sprake zijn van:
• Een vrijwillige plaatsing
• Een plaatsing met een Onder Toezichtstelling (OTS)
• Voogdijschap

Plaatsingsfunctionaris Open jeugdzorg en JeugdzorgPlus: Mandy Stouten
Plaatsingsfunctionaris Gezin Totaal: Mirjam Lodder

Dit specialistisch aanbod is beschikbaar op deze locatie

Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

Uitbuitingsproblematiek en eer-gerelateerd geweld