Rijnhove

Rijnhove is een open jeugdzorg waar jongeren van 12 – 18 jaar met complexe ontwikkelings-, leer-, en/of gedragsproblemen hulp krijgen. Zij hebben extra begeleiding nodig die hun ouders of verzorgers niet kunnen geven. De gestructureerde en veilige omgeving van Rijnhove is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Dit alles met als doel om jongeren de ruimte te geven voor reflectie en zelfontplooiing.

Op locatie Rijnhove maken we gebruik van de behandelmethode Gezin Totaal. Dit houdt in dat we niet alleen naar het kind kijken, maar naar de gehele omgeving. Dus óók naar het gezin.

Extra voorzieningen

Op locatie Rijnhove zijn er extra voorzieningen aanwezig in de vorm van:

  • Gezinshuis
  • Trainingshuis
  • Homesupport
  • Next Step
  • Hand in Hand

Plaatsing

Plaatsing bij Rijnhove residentiële jeugdzorg gebeurt altijd met een beschikking van een gecertificeerde instelling of wijkteam.

Er kan sprake zijn van:
• Een vrijwillige plaatsing
• Een plaatsing met een Onder Toezichtstelling (OTS)
• Voogdijschap

Plaatsingsfunctionaris: Christine van Woensel

Dit specialistisch aanbod is beschikbaar op deze locatie

Geweld in Afhankelijkheidsrelaties