School2Care de Vliet

School2Care De Vliet is een school met een vernieuwende aanpak voor jongeren die thuis, op school en in de vrije tijd  problemen ervaren. School2Care De Vliet werkt samen de jongeren aan een positief toekomstperspectief. Leerlingen volgen een intensief programma (twaalf uur per dag, van 08.00u – 20.00u ) waarin onderwijs en zorg zijn geïntegreerd. Ze worden begeleid naar een (vervolg) opleiding en/of werk. School2Care De Vliet is onderdeel van Horizon. Centraal in deze aanpak staat de coach, die de leerlingen weer helpt de draad op te pakken.

Aanmelden

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs ziet in deze interventie een alternatief om te voorkomen dat jongeren in JeugdzorgPlus worden geplaatst. Daarnaast zijn er enkele aanmeldroutes voor leerlingen die vastlopen op hun huidige V(S)O of tussen wal en schip vallen. Er zijn verschillende aanmeldroutes:

  • Met een voorwaardelijk gesloten machtiging of een geschorste gesloten machtiging (arrangement in B2).
  • Strafrechtelijke plaatsing (arrangement in B2).
  • Onderwijs Zorg Arrangement-route vanuit de gemeente Rotterdam, met een TLV (toelaatbaarheidsverklaring vanuit school) in combinatie met een onderwijs-zorg-arrangement afgegeven door de gemeente Rotterdam.
  • Op factuurbasis vanuit de gemeente Rotterdam Rijnmond.

School2Care de Vliet werkt met een magical-mix van leerlingen. Voor elke aanmelding wordt gekeken of dit de passende plek is en wordt een advies gedaan over de aanmeldroute.

 

Plaatsingsfunctionaris: Mandy Stouten