School2Care de Vliet

School2Care De Vliet is een school met een vernieuwende aanpak voor jongeren die thuis, op school en in de vrije tijd  problemen ervaren. School2Care De Vliet werkt samen de jongeren aan een positief toekomstperspectief. Leerlingen volgen een intensief programma (twaalf uur per dag, van 08.00u – 20.00u ) waarin onderwijs en zorg zijn geïntegreerd. Ze worden begeleid naar een (vervolg) opleiding en/of werk. School2Care De Vliet is onderdeel van Horizon. Centraal in deze aanpak staat de coach, die de leerlingen weer helpt de draad op te pakken.

Plaatsing

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs ziet in School2Care een alternatief om te voorkomen dat jongeren in JeugdzorgPlus worden geplaatst. Jongeren met een voorwaardelijke gesloten machtiging, uitgesproken door een kinderrechter kunnen op School2Care de Vliet geplaatst worden. Daarnaast is er op School2Care plek voor jongeren  in JeugdzorgPlus of die hebben verbleven.

Plaatsingsfunctionaris: Mandy Stouten