Relaties opbouwen binnen een gezin

My Place biedt jongeren een veilige plek om te verblijven op het terrein van het Bergse Bos in Rotterdam. Zij gaan naar een reguliere of (V)SO school en in hun vrije tijd is er de mogelijkheid om activiteiten te ondernemen en contact te hebben met een (pleeg)gezin. Op deze manier krijgen de jongeren de kans om relaties op te bouwen, maar vooral om leuke activiteiten te beleven buiten de groep. Het uitgangspunt is dat deze jongeren naast het verblijf op de groep actief ervaringen opdoen in een gezinssituatie.

Waarom de sociale steun van een pleeggezin?

Juist de combinatie van een woongroep én een pleeggezin kan de jongeren helpen in hun ontwikkeling. Voor elk kind is het belangrijk om ‘zo thuis mogelijk op te groeien’. U heeft contact en onderneemt activiteiten samen buiten de woongroep om, en biedt ondersteuning aan de jongeren. Hierbij kan gedacht worden aan: een avond mee-eten in uw gezin, naar de bioscoop, een middag vissen. Dit kan eventueel uitgebreid worden naar logeren. In de beginperiode heeft u vooral contact met de jongeren op de woongroep, zodat er gewerkt kan worden aan een vertrouwensband alvorens er activiteiten buiten de woongroep worden ondernomen.

Als pleeggezin doe je het niet alleen, maar samen met begeleiders, pedagogisch medewerkers en andere pleeggezinnen die om de jongeren en de woongroep heen staan.

Wilt u deze bijzondere rol vervullen?

Dat kan! Wij zoeken ervaren opvoeders, die stevig in hun schoenen staan en jongeren een betere toekomst willen bieden.

Voorwaarden:

  • U bent bereid om de aangeboden training ‘geweldloos gezamenlijk gezag’ vanuit Horizon te volgen.
  • U woont op maximaal 30 minuten rijden van de Mozartlaan in Rotterdam.
  • U bent bereid om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen.

In een kennismakingsgesprek leren we elkaar beter kennen en beantwoorden wij al uw vragen.

Meer informatie

Kinderen of jongeren aanmelden voor My Place kan op dit moment niet. Alle plaatsen zijn gevuld en we hanteren geen wachtlijst.