Geschreven door: Angela Siebeling, afgeronde cursus (aspirant)pleegouders en startend crisispleegouder bij Horizon Jeugdzorg.

Horizon Pleegzorg heeft voor het eerst een nieuwe avond ‘netwerkbijeenkomst’ georganiseerd voor de (aspirant) pleegouder(s) die de gehele cursus hebben afgerond.
Deze avond is met name als doel om meer begrip te krijgen van o.a. familie/vrienden en naasten van de pleegouder(s). Aangezien de pleegouders tijdens de cursusavonden veel hebben geleerd over o.a. het bijkomend gedrag van pleegkinderen en hoe zij hier het beste mee om kunnen gaan, tijdens een uithuisplaatsing van pleegkinderen, diverse achtergronden en de enorme impact die hierbij een rol spelen, zoals vele grote verliezen waar pleegkinderen mee te maken hebben.

Uit eerdere ervaringen van pleegouders is gebleken, dat zij geregeld tegen onbegrip aanlopen vanuit de omgeving en de omgang bij pleegkinderen. Dit is met name het initiatief van Horizon Jeugdzorg, waardoor deze avond tot stand is gekomen en wordt georganiseerd.

– Opening van de avond :
Vraagstellingen aan de genodigden om een goed beeld te kunnen krijgen, hoe het voor biologische ouders is als je kind uit huis wordt geplaatst. Uit de groep van het netwerk wordt gevraagd of de genodigden een foto hebben van een dochter en/of zoon waarop wordt gevraagd hoe de ouder(s) het zullen ervaren als hun eigen kind niet meer thuis zou kunnen wonen, en wat je als ouders graag zou willen als je kind in een pleeggezin terecht komt.

Het belangrijkste vinden de ouders van deze kinderen dat zij veel liefde mogen ontvangen vanuit het pleeggezin waar hun kinderen geplaatst zal worden. Als ouders wil je zo vaak als kan, je eigen kinderen kunnen en willen blijven zien. Het liefst elke dag natuurlijk!
Als pleegouders is dit onhaalbaar… al begrijp je natuurlijk wel dat de biologische ouders ondanks zij (tijdelijk)niet voor hun kind de zorg kunnen dragen, onvoorwaardelijke liefde hebben voor hun
kind(eren). Hechting is een duurzame emotionele band tussen kind en één of meerdere
volwassenen, ook al ben je bij elkaar in de buurt. Hechting en hechtingsproblematiek waar je mee te maken kunt krijgen bij pleegkinderen. Wat voor ons een simpel uitje lijkt te zijn, kunnen pleegkinderen onder flinke spanning komen te staan, dit kan voortkomen door o.a. angst wat zij hebben voor bijvoorbeeld een vreemde omgeving of het weggaan naar het onbekende. Bij een uithuisplaatsing hebben pleegkinderen dit al eerder meegemaakt en dit kan misschien wel weer gebeuren. Er wordt besproken wat voor bijkomend gedrag hierbij kan komen, zoals broekplassen door de enorme spanningen die zij op zo’n moment ervaren of een driftbui wat hierdoor kan ontstaan. Voor de genodigden werd het wel duidelijk dat er heel veel bij komt kijken, waar zij zelf niet bij stil hebben gestaan.

Pleegkinderen kunnen moeite hebben om mensen in de ogen te kijken, als men tegen hen praat en er wordt uitgelegd wat hier de redenen van kunnen zijn. Pleegkinderen die allemansvriendjes lijken te zijn en wat zo lief en schattig is voor de buitenwereld, maar tegelijkertijd ook een oorzaak heeft. Wat de gevaren kunnen zijn in de verdere ontwikkelingen bij pleegkinderen en als hier niet aan gewerkt wordt met de pleegouders en de hulp vanuit hun netwerk. Waarom pleegkinderen ten opzichte van eigen kinderen vaker kunnen liegen en/of stelen. Vaak vullen de pleegkinderen hun leegte op die zij met zich meedragen en doen dit gedrag niet zo zeer om te liegen of te stelen maar dit heeft echter een onderliggende oorzaak. De genodigden begrepen nu vele malen beter, waardoor dit voor ons ‘ongewenste gedrag’ kan ontstaan.

Trauma:
Een ervaring die emotioneel pijnlijk, ontwrichtend of schokkend is en die kan leiden tot blijvende
emotionele en fysieke effecten/schade. Om te ervaring hoe het is als je geen informatie tot je kunt nemen, wordt er een “ballonnen”test gedaan bij de genodigden. Zo wordt er een duidelijk beeld geschetst, waardoor het o.a. komt dat pleegkinderen zich soms moeilijk kunnen concentreren en/of geen nieuwe informatie tot zich kunnen nemen. De genodigden begrijpen nu
door hun eigen ervaring te ervaren, hoe dit komt dat zij het verhaal niet of nauwelijks kunnen na vertellen.

Doelstelling van de avond om meer begrip te kunnen krijgen bij het netwerk van
pleegouders en het bijkomende gedrag van pleegkinderen.
Door het organiseren van deze netwerkbijeenkomst hoopt een ieder, van alle betrokken partijen, op meer begrip van het door het ontstane gedrag bij pleegkinderen en het netwerk van pleegouders binnen Horizon Jeugdzorg.

De avond was een zeer succesvolle avond, zowel voor de (aspirant)pleegouders, als alle betrokkenen uit het netwerk, zo ook voor de trainers van Horizon Jeugdzorg.

Hopende u het door mij geschreven, verkorte weergave, inzicht te kunnen geven wat een
netwerkbijeenkomst inhoud en hoe de genodigden het hebben mogen ervaren.