Verkenning

We starten de verkenning met een of twee gesprekken met de ouder(s) en eventueel ook met het kind. De ouder kan iemand meenemen die ondersteuning biedt tijdens het gesprek. Tijdens de verkenningsluit mogelijk ook de ambulant werker, jeugdwerker of mentor van het gezin aan. Vervolgens gaan we samen opzoek naar personen binnen het netwerk die het gezin ondersteuning kunnen bieden. In sommige gevallen is er ook behoefte aan een tijdelijke woonplek voor het kind.

Samenstelling netwerk

Het netwerk kan bestaan uit familieleden, vrienden, buren, kennissen of bijvoorbeeld bekenden van school, de kerk, hobby- en of sportvereniging. Het netwerk is vaak groter dan in eerste instantie wordt gedacht. We brengen samen in kaart welke personen geschikt lijken en wie een uitnodiging krijgt voor een netwerkberaad.

Ondersteuning

Na het netwerkberaad wordt samen met de personen die iets voor het kind en gezin willen betekenen, gekeken hoe de ondersteuning wordt vormgegeven. Indien een kind weekendondersteuning krijgt of tijdelijk uit huis gaat wonen, wordt er een screening bij pleegzorg aangevraagd.

Uitgangspunten Netwerkverkenning

  • Zo dicht mogelijk bij huis ondersteuning bieden.
  • Openheid over de problematiek die speelt is van belang.
  • Een netwerkverkenning kan zowel in vrijwillig kader, als in justitioneel kader plaatsvinden.
  • Het gezamenlijk vinden van een vormvan ondersteuning binnen het netwerk die ouder(s) en het kind weer verder op weg helpen.

Contact

Wilt u meer weten over Netwerkverkenning neem dan contact op met ons via:

T 088-9961700

E [email protected]

 

“Mijn zoon is ontzettend blij dat hij bij bekenden twee weekenden per maand kan verblijven, nu kan hij ook gewoon ieder weekend naar zijn voetbal”
Ouder