3 juli 2019, heeft de officiële opening plaatsgevonden van JeugdzorgPlus locatie Antonius in Castricum. Sinds 3 februari 2019 levert Horizon Jeugdzorg en Onderwijs op deze locatie een vernieuwde aanpak van JeugdzorgPlus; JouwZorg. De feestelijke opening werd gevierd in de tuin met zo’n 200 genodigden.

De aftrap van de opening werd gedaan door Yasmine, die als ervaringsdeskundige (ExpEx) vanuit jeugdzorg haar verhaal deed. Yasmine raakte het publiek met haar ervaring over hoe zij is gegroeid binnen de jeugdzorg. Met haar woorden over de jeugdzorg stimuleert ze andere jongeren.

Horizon bestuurder Krijnie Schotel nam vervolgens het woord en interviewde een ouder, een jongere en een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor). De jongere vertelde dat hij zich snel thuis voelde binnen Antonius. Hij is gemotiveerd, weer gaan studeren en gaat binnenkort een van de studio’s binnen de locatie betrekken. Locatie Antonius biedt jongeren die zelfstandiger kunnen wonen een studio, waarin ze toe kunnen werken naar meer vrijheden en een vervolgplek. De JIM en de ouder deelden positieve ervaringen met JouwZorg en de zorg die Horizon aanbiedt.

Daarnaast werd er vanuit verschillende invalshoeken door diverse professionals gesproken over de potentiële groei binnen JeugdzorgPlus. Zo namen onder andere Prof. Dr Geert Jan Stams van de Universiteit van Amsterdam, Chantal Stoop Jeugd en gezinsbeschermer van Bureau Jeugdzorg en Strategisch adviseur innovatie en ontwikkeling Dr. Ellis ter Beek van Horizon en Jort van der Meulen van Ronduit Onderwijs het woord.

Officiële openingshandeling


Wethouder Ron de Haan deed namens alle wethouders van de 18 gemeenten het woord en overhandigde een voetbal op het podium. Tevens schenken zij de locatie 2 voetbaldoeltjes zodat jongeren hun sportieve talenten kunnen beoefenen en we samen doelen kunnen stellen.

De opening bestond uit het plaatsen van 18 naambordjes van de gemeenten in 18 plantenbakken die verspreid worden neergezet rondom locatie Antonius. Alle wethouders plaatsten de naambordjes in de bakken als symbool.

Na het officiële gedeelte vond er een interactieve werksessie plaats waarbij we met elkaar in gesprek zijn gegaan over hoe we samen kunnen zorgen voor verbetering in de hulp voor jongeren en hun naasten. Hier zaten ouders, jongeren, wethouders, diverse ketenpartners met elkaar om tafel.

De dag is feestelijk afgesloten met een rondleiding en drankje.

​‘Horizon opent jeugdzorgPlus locatie Antonius feestelijk’​‘Horizon opent jeugdzorgPlus locatie Antonius feestelijk’ 1 ​‘Horizon opent jeugdzorgPlus locatie Antonius feestelijk’ 3 ​‘Horizon opent jeugdzorgPlus locatie Antonius feestelijk’ 2