Maart jl. bezocht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onze JeugdzorgPlus locatie Midgaard. De inspectie heeft de locatie na dit inspectiebezoek een aanwijzing opgelegd. Naar aanleiding hiervan zijn er een aantal vervolgstappen gezet op Midgaard en wordt er hard gewerkt aan een verbetertraject.

Met de Inspectie spraken we af dat we binnen drie maanden het kwaliteitsniveau realiseren dat jongeren, ouders en jeugdbeschermers van ons mogen verwachten. Inmiddels zijn we ruim 2 maanden op weg en hebben we fundamentele veranderingen doorgevoerd. We werken in ons verbeterplan met heldere inhoudelijke uitgangspunten en bouwen zo samen aan de volgende 3 overkoepelende verbeterpijlers:

  1. Veilig en fijn gebouw
  2. Gekwalificeerd personeel
  3. Ontwikkelperspectief voor jongeren

De eerste positieve resultaten zijn hiervan inmiddels zichtbaar. Zo is bijvoorbeeld het gebouw op orde gebracht en is de communicatie en het contact met ouders sterk verbeterd. De jongerenraad en cliëntenraad hebben een actieve rol in het meedenken over de verbeteringen op de locatie. De sfeer is verbeterd en we bieden zowel jongeren als medewerkers een ontwikkelperspectief.

We zijn op de goede weg terug om de verbeteringen op de locatie te realiseren en we hebben er alle vertrouwen in dat ons dat binnen de met inspectie afgesproken termijn van 3 maanden gaat lukken.