In het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’ werken Jeugdzorg Nederland, de NVP en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan het verbeteren van leer- en ontwikkelmogelijkheden voor pleegouders. We willen graag pleegouders en anderen betrekken bij het programma. Daarvoor starten we een panel dat bestaat uit (oud-)pleegouders, pleegzorgprofessionals en andere geïnteresseerden. Als u deelneemt aan het panel, krijgt u regelmatig uitnodigingen om te reageren op verschillende onderdelen van het programma!

Lees meer!