Het platform is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, Jeugdzorg
Nederland en alle daarbij aangesloten pleegzorgorganisaties.
ps. het platform pleegzorg.nl vervangt de voormalige website pleegzorg.nl