Het leer-, leef- en werkklimaat binnen jeugdzorgPlus locatie ’t Anker van Horizon heeft in de afgelopen twee jaar een positieve ommezwaai gemaakt. Dit blijkt uit recent onderzoek van Peer van der Helm. Die positieve verandering is volgens Van der Helm het resultaat van intensieve teamcoaching en inspirerend leiderschap van medewerkers en locatiedirecteur Peter Houweling.

Eind 2017 geven resultaten van het laatste leef- leer- werkklimaat een positieve ommekeer op JeugdzorgPlus locatie ’t Anker aan. Actualiteitenprogramma EenVandaag liep 2 dagen mee op de locatie om te ervaren wat deze ‘ommekeer’ betekent in een JeugdzorgPlus instelling.

Leer- leef- werkklimaat onderzoek
Sinds 2012 wordt er jaarlijks onderzoek gedaan naar het leef- en leerklimaat: het gaat er hier om hoe jongeren behandeling, onderwijs en vrijetijdsbesteding op ‘t Anker ervaren. Later komt daar ook onderzoek naar het leer- en werkklimaat van medewerkers bij. In 2015 maakt Horizon zich zorgen over de resultaten: er is sprake van te weinig verbondenheid en te veel beheersing.

Vanaf dat moment worden de leef- leer- en werkklimaatrapportages actief besproken binnen ’t Anker. Er wordt ingezet op inspirerend leiderschap en teamcoaching met ondersteuning van Hogeschool Leiden en Hogeschool Windesheim. Met het ontwikkelen van de teams verandert een naar binnen gekeerde organisatie langzaamaan in een meer lerende organisatie.

Verandering in het werkklimaat
Halverwege 2016 is de eerste duidelijke verandering in het werkklimaat zichtbaar: leiderschap van de teams scoren hoger en worden als inspirerend ervaren. Ook het functioneren in teamverband en de motivatie van medewerkers laat vooruitgang zien.

De overtuiging van Locatiedirecteur Peter Houweling dat verbeteringen in het werkklimaat bij medewerkers leiden tot een beter leef- en leerklimaat voor jongeren, klopt.

Verandering in het leefklimaat
Eind 2016 worden de eerste verbeteringen in leefklimaat ook door jongeren gerapporteerd. In 2017 wordt de verbetering zichtbaar: jongeren rapporteren meer responsiviteit van medewerkers, meer groei, minder repressie en meer sfeer. In de laatste meting in 2017 komt duidelijk naar voren dat het leefklimaat voor de jongeren sterk is verbeterd ten opzichte van de eerdere metingen.

Over EenVandaag:
EenVandaag analyseert nieuwsontwikkelingen op een duidelijke manier, die dicht bij de mensen staat. In EenVandaag komen niet alleen deskundigen aan het woord, maar mensen die direct bij het nieuws betrokken zijn. EenVandaag is dagelijks te zien op NPO1 en bereikt op tv, radio en online meer dan een miljoen mensen.

Over Peer van der Helm

Peer van der Helm is lector residentiële jeugdzorg aan het expertisecentrum Jeugd van de Hogeschool Leiden.

Bekijk hier de uitzending terug.