Onze behandelmethode JouwZorg, gericht op het hele gezin, heeft als doel om gedwongen behandelingen steeds minder nodig te maken. JouwZorg is een belangrijke stap naar meer openheid in de gesloten jeugdzorg – een ontwikkeling die aansluit bij de beoogde transformatie en innovatie van de jeugdzorg vanuit de overheid. Horizon neemt als JeugdzorgPlus-organisatie hierin als voorloper zijn verantwoordelijkheid door zich het ambitieuze doel te stellen om in 2030 helemaal geen gesloten afdelingen meer te hebben. Een beweging naar zo ambulant mogelijke zorg; iets wat niet gemakkelijk is als je kijkt naar de zwaarte en complexiteit van de problematiek van JeugdzorgPlus-jongeren.

JeugdzorgPlus, een vorm van gesloten jeugdhulp, wordt geboden aan jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulp. Het is de meest intensieve vorm van jeugdhulp. JeugdzorgPlus heeft als doel jongeren met ernstige gedragsproblemen te behandelen en dusdanige gedragsverandering te bewerkstelligen dat zij weer kunnen participeren in de maatschappij.

In bijgaande whitepaper lees je over de opgave waar wij met elkaar voor staan: een transformatie van de JeugdzorgPlus. En hoe de behandelmethode JouwZorg daar aan bijdraagt.