Jasper heeft zijn sporen verdiend met zijn ervaring in de zakelijke dienstverlening en tot voor kort als directeur bedrijfsvoering van Jellinek (Arkin). Hans is al bijna twintig jaar bestuurder bij iHUB en haar werkmaatschappijen en levert zowel voor iHUB als landelijk een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing en herinrichting van jeugdzorg in combinatie met onderwijs.

Op weg naar regionale aansturing jeugdzorg en speciaal onderwijs
Samen begeleiden Hans en Jasper de netwerkorganisatie iHUB naar een nieuwe structuur met regionale aansturing, waarbij de jeugdzorg vanuit vijf regio’s verzorgd wordt om deze zo dicht mogelijk bij de kinderen, jongeren en gezinnen te organiseren. Het speciaal onderwijs wordt aangestuurd vanuit drie regio’s. De regionale werkwijze ontstaat in nauwe samenwerking met gemeenten die partner en opdrachtgever zijn. Met ingang van 1 april is de nieuwe structuur operationeel.

Netwerkorganisatie sinds 2016
De vier werkmaatschappijen Horizon, Altra, Opvoedpoli en Nieuwe kans vormen sinds 2016 de alliantie iHUB. Deze keuze voor een netwerk als organisatievorm komt voort uit het idee dat uniek maatwerk alleen geleverd kan worden als meerdere organisaties een grote diversiteit aan competenties bijeen brengen. Samenwerken tussen professionals uit verschillende organisaties is nodig. Met ruimte voor experimenten en kennisontwikkeling. We hebben binnen iHUB ervaren dat grensoverschrijdende samenwerking kan helpen bij oplossingen voor de complexe vraagstukken van kinderen, jongeren en gezinnen. Integraliteit kenmerkt zich immers door te vertrekken vanuit de cliënt en het breed aanpakken van zijn behoeften. En de overtuiging dat de eigen kracht en verantwoordelijkheid van ouders, familie en vrienden en buurten een belangrijke rol speelt. Tegelijkertijd merken we ook dat er regionale verschillen zijn waar we op in willen spelen.

Deze ervaring leidt nu tot een aanpak om onze netwerkzorg steviger in regio’s vorm te geven: vijf jeugdzorgregio’s en drie onderwijsregio’s, ieder aangestuurd door een regiodirecteur. Inhoudelijke kennis zal gebundeld worden in een inhoudelijk expert- en kwaliteitsteam. De kwaliteit van onze interventies willen wij verbeteren door het onderwijs nog meer te verbinden aan de zorg. De bedrijfskundige ondersteuning is ondergebracht is een Service Centrum dat de werkmaatschappijen en de regio’s faciliteert. Onze bestuurders Hans du Prie en Jasper ten Dam verzorgen de aansturing van de gehele organisatie.

 

Jasper ten Dam benoemd als bestuurder iHUB