Alle jongeren die na de eerste aankondiging van de ombouw van JeugdzorgPlusbedden op Midgaard verbleven, hebben inmiddels een passende vervolgplek gevonden. Willem van Soolingen, trajectbegeleider op Midgaard, ondersteunde samen met twee medewerkers de laatste jongere.

‘Het is in ieders belang dat jongeren goed terechtkomen. De grootste groep jongeren maakte hier eind vorig jaar hun traject af. De laatste twee jongens die in januari nog op Midgaard verbleven, zijn vorige week doorgestroomd naar hun vervolgplek. Eén jongere is vertrokken richting een kleinschalige woongroep en de ander is intern binnen Horizon doorgestroomd naar een groep op Rijnhove.’

Zorg en onderwijs sluiten aan op behoefte

IHUB is nu hard bezig met de volgende stappen in de doorontwikkeling van JeugdzorgPlus en ontwikkelt en investeert in alternatieven. Nieuwe vormen van zorg en onderwijs die aansluiten op de behoeften van jongeren en ouders. Eén van die alternatieven is de ambulante vorm van JeugdzorgPlus. Justus Verbeek, voormalig locatiedirecteur Midgaard, houdt zich hiermee bezig.

Verbeek: ‘De grootste uitdaging waar we voor staan is de transitie van residentieel naar ambulant. Veiligheid speelt daarin een grote rol. We bieden straks veel minder bedden en veel meer ambulante hulp. Hoe zorgen we ervoor dat kinderen met een rechterlijke machtiging zich goed kunnen ontwikkelen met die ambulante jeugdhulp? Hoe geven we dat vorm? Dit is een belangrijk onderwerp dat we samen met de jeugdbescherming oppakken.’

Start vanuit de hulpvraag

‘We willen er uiteindelijk naartoe dat je zo nauw samenwerkt met wijkteams, onderwijs en jeugdbescherming dat je samen kijkt: waar ontstaan knelpunten in de ontwikkeling van een kind? Waar is veiligheid mogelijk een issue? Zodat je al kunt ingrijpen voordat de vraag naar een rechterlijke machtiging ontstaat. Starten vanuit de hulpvraag van een kind of gezin. In samenspraak met de voogd en jeugdbescherming. Niet denken vanuit het aanbod, maar vraaggericht. Dat is de kracht van ambulant werken.’

Gezamenlijke inspanning

Uitgangspunten van alle alternatieven die nu ontwikkeld worden binnen iHUB: hulpverlening is gericht op zo thuis mogelijk. Hulpverlening is op maat, eerder in de keten en afgestemd op wat het gezin nodig heeft. En deze nieuwe aanpak is een gezamenlijke inspanning met jeugdbescherming, overige ketenpartners, jongeren en ouders. Want iHUB kan dit niet alleen.

Online bijeenkomsten

Daarom organiseert iHUB online bijeenkomsten voor ketenpartners in landsdeel Zuid West. Om samen met gemeenten, jeugdbescherming en ketenpartners het gesprek hierover aan te gaan. De eerstvolgende online bijeenkomst van 11 februari van 15.30 tot 17.00 uur gaat over de vraag welke mogelijkheden School2Care biedt bij de doorontwikkeling van JeugdzorgPlus.