14 juli 2020

Toename pleegouders

Afgelopen jaar zijn 2.778 nieuwe pleeggezinnen ingeschreven. Dat zijn er 8% meer dan in 2018. In 2019 hebben ruim 10.000 mensen informatie over pleegzorg opgevraagd. Dat is een toename van 12% in vergelijking met een jaar eerder.

“De campagne ‘Open je wereld.nu’ lijkt haar eerste vruchten af te werpen”, aldus Ruud Stevens bestuurslid pleegzorg van Jeugdzorg Nederland. “Ook wordt de lokale samenwerking tussen gemeenten en pleegzorgaanbieders bij de werving van nieuwe pleegouders steeds vanzelfsprekender. In diverse gemeenten zijn het afgelopen jaar gezamenlijke informatiebijeenkomsten georganiseerd voor belangstellenden.”

Tekort pleegouders met name voor deeltijdpleegzorg

Ondanks de toename van het aantal nieuwe pleegouders wachtten op 31 december 2019 970 kinderen op pleegzorg. Ongeveer de helft van de jeugdigen die wachtten is aangemeld voor deeltijdpleegzorg, meestal voor de weekeinden. Deeltijdpleegzorg biedt de mogelijkheid om met lichte hulp een uithuisplaatsing te voorkomen. Weekendpleegouders bieden een kind een ontspannen weekend en ouders krijgen ruimte om weer op te laden. Dat draagt bij aan het versterken van het preventief lokale jeugdbeleid. Ruud Stevens: “Het aantal pleegouders dat beschikbaar is voor deeltijdpleegzorg blijft helaas achter bij de toenemende vraag. Veel mensen denken bij pleegzorg aan fulltime zorg. Met de campagne ‘Open je wereld.nu’ gaan we de mogelijkheden van weekendpleegzorg dit jaar extra onder de aandacht brengen.”

Toename pleegouders

Afgelopen jaar zijn 2.778 nieuwe pleeggezinnen ingeschreven. Dat zijn er 8% meer dan in 2018. In 2019 hebben ruim 10.000 mensen informatie over pleegzorg opgevraagd. Dat is een toename van 12% in vergelijking met een jaar eerder.

“De campagne ‘Open je wereld.nu’ lijkt haar eerste vruchten af te werpen”, aldus Ruud Stevens bestuurslid pleegzorg van Jeugdzorg Nederland. “Ook wordt de lokale samenwerking tussen gemeenten en pleegzorgaanbieders bij de werving van nieuwe pleegouders steeds vanzelfsprekender. In diverse gemeenten zijn het afgelopen jaar gezamenlijke informatiebijeenkomsten georganiseerd voor belangstellenden.”

Tekort pleegouders met name voor deeltijdpleegzorg

Ondanks de toename van het aantal nieuwe pleegouders wachtten op 31 december 2019 970 kinderen op pleegzorg. Ongeveer de helft van de jeugdigen die wachtten is aangemeld voor deeltijdpleegzorg, meestal voor de weekeinden. Deeltijdpleegzorg biedt de mogelijkheid om met lichte hulp een uithuisplaatsing te voorkomen. Weekendpleegouders bieden een kind een ontspannen weekend en ouders krijgen ruimte om weer op te laden. Dat draagt bij aan het versterken van het preventief lokale jeugdbeleid. Ruud Stevens: “Het aantal pleegouders dat beschikbaar is voor deeltijdpleegzorg blijft helaas achter bij de toenemende vraag. Veel mensen denken bij pleegzorg aan fulltime zorg. Met de campagne ‘Open je wereld.nu’ gaan we de mogelijkheden van weekendpleegzorg dit jaar extra onder de aandacht brengen.”

Factsheet Pleegzorg 2019

De Factsheet Pleegzorg 2019 biedt een overzicht van de landelijke cijfers en trends in de pleegzorg. De volledige tekst van de Factsheet Pleegzorg 2019 staat op www.pleegzorg.nl/contact.

De Factsheet Pleegzorg 2019 biedt een overzicht van de landelijke cijfers en trends in de pleegzorg. De volledige tekst van de Factsheet Pleegzorg 2019 staat op www.pleegzorg.nl/contact.